Bạn sẽ không bao giờ sợ bị phong tỏa tài khoản khi dùng Blockchain

Như các bạn đã biết, bất kỳ một giao dịch nào trong hệ thống ngân hàng đều phải qua sự kiểm duyệt và xác minh của các NH trong hệ thống đó (thường là do con người xác minh). Và điều bất lợi của việc này là sự riêng tư và thời gian giao dịch. Có nghĩa là NH sẽ biết tất cả các hoạt động của bạn hoặc bất kỳ ai cũng có thể biết nếu truy cập được vào hệ thống dữ liệu đó (hacker). Vì phải cần xác minh giáo dịch nên rất mất thời gian (đặc biệt là các giao dịch giá trị lớn hoặc giao dịch quốc tế). Và trong quá trình xác minh, nếu có bất kỳ dấu hiệu gì đáng nghi thì tk của bạn bị phong tỏa ngay, và thiệt hại cuối cùng là về người sử dụng nếu như thực sự tk của bạn không có tội tình gì! Còn đối với việc giao dịch chuyển tiền qua Blockchain thì sẽ giải quyết được cả hai vấn đề trên. Vì giao dịch hoàn toàn được mã hóa nên người ngoài sẽ hoàn toàn không biết ai là người thực hiện giao dịch đó. Và giao dịch được xác minh bằng mạng lưới các máy tính công suất lớn nên thời gian giao dịch là cực ngắn đối với bất kỳ giao dịch nào (Blockchain Bitcoin thì hiện giờ là 10p/giao dịch) Còn việc phong tỏa tk giao dịch trong Blockchain (ví tiền mã hoá) là điều bất khả thi nếu bạn không biết được khóa cá nhân (mật khẩu) của tk đó.

Đọc thêm  What Is Resistance?

Leave a Reply