Bằng cấp chuyên sâu

Tôi nhận được một email từ một sinh viên hỏi: “Năm nay em tốt nghiệp trong khoa học máy tính nhưng bố mẹ em muốn em tiếp tục học để được bằng chuyên sâu như thạc sĩ hay tiến sĩ. Thầy nghĩ có bằng chuyên sâu có tốt hơn bằng cử nhân không? Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: Xin đọc lại blog trước của tôi về bằng cấp chuyên sâu. Là người tốt nghiệp đại học bạn nên ra quyết định liệu đi làm và xây dựng nghề nghiệp trong phần mềm hay tiếp tục học. Bạn nên tự hỏi bản thân mình điều bạn muốn làm với giáo dục của bạn. Đam mê của bạn là gì? Bạn muốn làm việc cho công ti phần mềm hay bạn muốn dạy đại học và tiến hành nghiên cứu? Bạn có muốn chuyên môn hoá trong kĩ năng kĩ thuật và là chuyên gia về nó không? Bạn có biết tại sao bố mẹ bạn muốn bạn được bằng cấp chuyên sâu không? Tôi gợi ý rằng bạn nên có cuộc nói chuyện nghiêm chỉnh với bố mẹ bạn và giải thích cho họ điều bạn muốn cũng như lí do của họ muốn bạn tiếp tục học.

Ngày nay công nghệ thông tin đang bùng nổ với nhiều việc làm sẵn có hơn cho những người có kĩ năng để lấp vào đó. Thị trường việc làm cho người phát triển phần mềm đang tăng trưởng nhanh. Phần lớn các công ti ưa thích thuê người tốt nghiệp có bằng cử nhân hơn là bằng chuyên sâu, trừ phi họ có kĩ năng đặc biệt mà được cần tới như an ninh máy tính, quản trị cơ sở dữ liệu, khai phá dữ liệu hay quản lí hệ thông tin. Cách tốt nhất để phát triển nghề nghiệp trong phần mềm là đi làm để thu lấy nhiều kinh nghiệm hơn bằng việc thực tế xây dựng phần mềm và học kĩ năng đặc biệt.

Đọc thêm  Chọn lĩnh vực học tập

Từ quan điểm kinh tế, việc làm máy tính trả lương rất tốt. Với mọi năm bạn không làm việc, bạn mất số tiền đó cho nên nếu bạn xem xét tiếp tục với bằng thạc sĩ, bạn có thể mất quãng hai năm lương. Cho dù lương của bằng thạc sĩ cao hơn bằng cử nhân nhưng không đủ để trang trải cho hai năm cơ hội bị mất. Nếu bạn tiếp tục học bằng tiến sĩ, bạn có thể mất tới bẩy năm lương.

Tuy nhiên, vào trường sau đại học hay không là chọn lựa cá nhân. Bạn phải có đam mê về nó; bạn phải yêu thích làm nghiên cứu để học với bằng tiến sĩ và bạn phải cam kết hoàn thành nó vì không dễ dành bẩy năm nữa trong trường. Dù quyết định của bạn là gì, bạn phải lắng nghe theo trái tim bạn và cái đầu bạn để ra quyết định đúng cho bạn và chỉ bạn mới có thể ra quyết định đó.

Đọc thêm  Công ti lớn hay nhỏ

 

—-English version—-

 

Advanced degrees

I received an email from a student who asked: “This year I graduate in Computer Science but my parents want me to continue to study to get advanced degrees such as Master and Ph.D. Do you think it is better to have an advanced degree than just a Bachelor degree? Please advice.”

 

Answer: Please read my previous blogs about advanced degrees. As a college graduate you should make a decision whether to go to work and build a career in software or continue to study. You should ask yourself what you want to do with your education. What is your passion? Do you want to work for a software company or do you want to teach college and conduct research? Do you want to specialize in a technical skill and be an expert on it? Do you know why your parents want you to get an advanced degree? I suggest that you have a serious conversation with your parents and explain to them what you want as well as understand their reason for wanting you to continue.

Today information technology is exploding with more jobs available than skilled people to fill them. The job market for software developers is growing fast. Most companies prefer to hire graduates with a bachelor degree rather than advanced degree, unless they have specific skills that are needed such as Computer security, Database administration, Data mining or Information system management. The best way to develop a career in software is to go to work to gain more experience by actually building software and learn specific skills.

Đọc thêm  “Kết nối chấm”

From an economic view, computer job pays very good salary. For every year that you are not working, you lose that money so if you consider continuing with a Master degree, you may lose about two years of salary. Even the salary of a Master degree is higher than a Bachelor degree but not enough to cover the two year opportunity lost. If you continuing to study a Ph.D degree, you could lose up to seven year of salary.

However, to go to graduate school or not is a personal choice. You must have passion for it; you must love to do research to study for the Ph.D degree and you must commit to finish it because it is not easy to spend another seven years in school. Whatever your decision is, you must listen to your heart and your head to make the right decision for you and only you can make that decision.

Nguồn: science-technology.vn/?p=1297 (science-technology.vn)