Báo giá quảng cáo trên VNEconomics

Đăng thông tin quảng bá trên VNEconomics để tiếp cận nhiều hơn đến cộng đồng Blockchain và Tiền mã hóa (Cryptocurrency) ở Việt Nam

Quảng cáo banner

Vị trí: banner trên trang chủ (https://vneconomics.com/)

Giá: 500,000 VND/banner

Thời gian: 01 tháng

Thanh toán: Chuyển khoản qua ngân hàng, MoMo, ZaloPay, Shopee Pay

Hình minh họa

Vị trí: banner trên các bài viết (ví dụ: https://vneconomics.com/huobi-global-ra-mat-san-pham-ho-tro-nguoi-dung-voi-rui-ro-thap-cung-phi-tai-tro-hap-dan/)

Giá: 500,000 VND/banner

Thời gian: 01 tháng

Thanh toán: Chuyển khoản qua ngân hàng, MoMo, ZaloPay, Shopee Pay

Hình minh họa

Quảng cáo bài viết PR

Mô tả: bài viết sẽ được đăng trên website của VNEconomics, được share lại trên các kênh social của Admin và VNEconomics (nếu nội dung về kiến thức)

Giá: 500,000 VND/bài

Thời gian: mãi mãi

Thanh toán: Chuyển khoản qua ngân hàng, MoMo, ZaloPay, Shopee Pay