Categories
HỌC

BEP là gì?

BEP (Basic Earning Power Ratio) = EBIT / Tổng tài sản

Tỷ số này phản ánh khả năng tìm kiếm lợi nhuận thuần của firm trước thuế, đòn bẩy tài chính. Chỉ số này hữu hiệu khi so sánh nhiều firm với nhau nhưng lại khác nhau về thuế và đòn bẩy tài chính.

Chỉ số này rất có ý nghĩa trong việc so sánh tình hình hoạt động cty với mặt bằng chung của ngành. Ví dụ cty có BEP=20%, trong khi trung bình ngành 15%, vậy cty có mức lợi nhuận cơ bản cao hơn ngành, tốt. Chỉ số BEP càng cao phản ánh hoạt động kinh doanh của DN càng tốt.

(Lợi nhuận trước thuế và đòn bẩy tài chính trên một đồng tài sản bỏ ra)

1 reply on “BEP là gì?”