Mục lục

Bitcoin chỉ là một ứng dụng của công nghệ Blockchain

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

[QC]

Blockchain sẽ thay đổi rất nhiều ngành kinh doanh như:
– Ngành Tài chính & Ngân hàng & Thương mại điện tử với Tiền mã hoá (Bitcoin,…)
– Ngành Luật & Bảo hiểm & Chứng khoán với Hợp đồng thông minh (smart contract)
– Ngành Thiết bị chế tạo với các Khoá mật mã (smart asset)
– Ngành Y tế với Hồ sơ bệnh án được lưu trên Blockchain
…..
Để có thể tìm hiểu về công nghệ Blockchain thì ngoài kiến thức về lập trình – mã hoá, bạn còn phải có kiến thức về kinh tế – tài chính. Hơi khó cho đại đa số mọi người, nhưng phải chấp nhận vì đây là giai đoạn sơ khai của công nghệ này mà, ai nắm bắt được thì người đó có lợi thế!!!
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts