Blockchain chính là “Chúa cứu thế” của những người dân ở thế giới thứ 3

Ở Canada, Anh, Đức và Úc, tỷ lệ người trên 15 tuổi có tài khoản ngân hàng dao động từ 96% đến 98%. Nhưng qua đến Mỹ, con số này giảm xuống còn 88% Trong khi đó, Trung Quốc cũng chỉ mới cấp được tài khoản ngân hàng cho 64% dân số. Ở Argentina con số này là 33%, thấp hơn cả Ấn Độ là 35% Ở Philippines, nơi mà đa số nguồn thu đến từ việc lao động từ nước ngoài gửi tiền về cũng chỉ 28% dân số có tài khoản ngân hàng, và khá hơn rất nhiều con số 10% ở Pakistan. Ngân hàng thế giới ước tính hoạt động chuyển tiền toàn cầu xuyên quốc gia có giá trị khoảng 500 tỷ USD hàng năm. Và tùy thuộc vào quốc gia nhận tiền mà phí chuyển tiền cao hay thấp (ở Mỹ là khoảng 10%) Đó là phí chuyển tiền, chưa kể các chi phí đi lại, làm hồ sơ, chờ đợi và sự thay đổi về tỷ giá hối đoái mà người ta ước tính rằng những lao động nước ngoài gửi tiền về quê nhà phải mất khoảng 30% số tiền gửi. Và nếu chuyển tiền bằng Blockchain thì phí chuyển tiền gần như tức thời với chi phí gần như bằng 0%. Vậy nên người ta nói rằng Blockchain chính là “Chúa cứu thế” của những người dân ở thế giới thứ 3!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published.