Mục lục

Blockchain – Kẻ thù của sự tập trung quyền lực

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit
Blockchain ra đời từ việc người ta cảm thấy mất niềm tin vào sự kiểm soát tập trung của một thực thể nào đó (cá nhân, tổ chức, chính phủ).
Bởi vì khi một thực thể nào có quyền lực quá lớn thì sẽ dễ lạm dụng, như là việc tạo ra những kết quả có lợi nhất cho số ít nắm quyền lực và đánh đổi bằng lợi ích của số đông không quyền lực.
Và cơ chế của Blockchain chính là trao quyền lực cho số đông – tức là tạo ra quyền lực phi tập trung.
Bạn có thể hình dung ra việc bỏ phiếu vậy, nếu như quyền bỏ phiếu được trao cho tất cả người dân của một nước và khi kết quả này được xác nhận thì nó không thể thay đổi được, vì nếu bạn muốn thay đổi thì bạn thuyết phục 51% số người bầu cử thay đổi quyết định. Và nếu có 1 tỷ người bầu thì bạn phải thuyết phục 510 triệu người?! Con số này là bất khả thi và sẽ làm nản lòng bất cứ kẻ gian dối nào muốn đổi trắng thay đen!
Mà chính tư tưởng trên nếu Blockchain được nhiều người chấp nhận thì sẽ là một cuộc cách mạng lần thứ tư sau máy hơi nước, điện và internet!!!
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

– Quảng cáo –
Mua ngay Kindle  – máy đọc sách thông minh cho bạn và con bạn nhé!