DAO (Decentralized Autonomous Organization)

DAO (Decentralized Autonomous Organization) là tổ chức tự trị phi tập trung. Khác với các tổ chức truyền thống (như Facebook, Google,…), bằng cách ứng dụng các bộ quy tắc được mã hóa bằng code, chúng có thể hoạt động một cách độc lập mà không cần sự can thiệp của con người.

Một số nền tảng DAO phổ biết hiện nay

Cardano-catalyst-project

Catalyst – DAO của Hệ sinh thái Blockchain Cardano