Giảng viên: GS Gary Gensler

Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Joe Biden hôm 18/1/2021 đã xác nhận việc bổ nhiệm Gary Gensler làm chủ tịch mới của Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Vị tân chủ tịch SEC được cho là người am hiểu về Bitcoin và công nghệ blockchain.

Việc Gary Gensler ngồi vào chiếc ghế chủ tịch SEC được nhiều người trong giới Crypto nói rằng “đó là điều tốt” và là “sự đổi mới” cho ngành công nghiệp tiền điện tử.

Khác với chủ tịch trước, Gary Gensler có kiến thức về tiền điện tử và am hiểu về công nghệ đứng sau Bitcoin, Blockchain.

Mới đây, trong một phiên điều trần, Gary Gensler đã nói với các nhà lập pháp rằng “Bitcoin và các đồng tiền điện tử đang mở đường cho một kỷ nguyên tài chính mới và nhiệm vụ của các nhà quản lý là phải đảm bảo nhà đầu tư được an toàn”.

Nói riêng về Bitcoin, Ông cho rằng đồng tiền số này đang tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ mang tính chuyển đổi trong thế giới tài chính.

“Bitcoin là công nghệ mang tính chuyển đổi, nói cách khác nó là chất xúc tác cho sự thay đổi của ngành tài chính. Bitcoin đã mang lại luồng gió mới mẻ cho lĩnh vực thanh toán nhưng chúng ta (các nhà quản lý) cần phải lưu ý nó để đưa ra các biện pháp bảo vệ mới nhằm giúp đỡ nhà đầu tư và bảo vệ họ khỏi những rủi ro đang tồn tại…chúng ta vẫn còn nhiều việc cần phải giải quyết”

Gensler cũng nói rằng ông sẽ có những kế hoạch cụ thể đối với tiền điện tử khi lên làm lãnh đạo của SEC.

“Tôi sẽ làm việc với các nhà quản lý, thúc đẩy tối đa những cải tiến mới…nhưng cái cốt lõi là đảm bảo nhà đầu tư của chúng ta được bảo vệ”

Tôi ví dụ, nếu một thứ gì đó là chứng khoán…thì bắt buộc nó phải tuân theo luật của chứng khoán Hoa Kỳ, nó phải dưới sự quản lý của SEC. Nếu có các sàn giao dịch mua bán những thứ đó, để đảm bảo rằng có sự bảo vệ nhà đầu tư thích hợp trên các sàn đó, thì các sàn giao dịch và những thứ được giao dịch trên sàn phải tuân thủ theo luật của SEC đề ra”

Với tư cách là chủ tịch SEC, Gensler sẽ phải giám sát bất kỳ loại tiền điện tử nào được coi là chứng khoán.

Năm 2018, ông đã từng tuyên bố rằng “tiền điện tử như Bitcoin không phải là chứng khoán” và khẳng định “XRP mới là chứng khoán”.

(Nguồn Blocktienao.com)

Dưới đây là loạt bài giảng của GS Gary Gensler về Blockchain & Bitcoin mà VNEconomics tổng hợp được. Mời các bạn cùng theo dõi

Lecture 1 — Intro to Crypto and Cryptocurrencies

2. Money, Ledgers & Bitcoin

3. Blockchain Basics & Cryptography

4. Blockchain Basics & Consensus

5. Blockchain Basics & Transactions, UTXO and Script Code

6. Smart Contracts and DApps

7. Technical Challenges

8. Public Policy

9. Permissioned Systems

10. Financial System Challenges & Opportunities

11. Blockchain Economics

12. Assessing Use Cases

13. Payments, Part 1

14. Payments, Part 2

15. Central Banks & Commercial Banking, Part 1

16. Central Banks & Commercial Banking, Part 2

17. Secondary Markets & Crypto-Exchanges

19. Primary Markets, ICOs & Venture Capital, Part 1

20. Primary Markets, ICOs & Venture Capital, Part 2

21. Post Trade Clearing, Settlement & Processing

22. Trade Finance & Supply Chain

23. Digital ID

24. Conclusion

Instructor: Neha Narula, Tadge Dryja

1. Signatures, Hashing, Hash Chains, e-cash, and Motivation

2. Proof of Work and Mining

3. Signatures

4. Transactions and the UTXO model

5. Synchronization Process and Pruning

6. Wallets and SPV

7. Catena: Efficient Non-equivocation via Bitcoin

8. Forks

10. PoW Recap, Other Fork Types

11. Fees

12. Transaction Malleability and Segregated Witness

13. Payment Channels and Lightning Network

14. Lightning Network and Cross-chain Swaps

15. Discreet Log Contracts

16. MAST, Taproot, Graftroot

17. Anonymity, Coinjoin and Signature Aggregation

18. Confidential Transactions

22. Alternative Consensus Mechanisms

23. New Directions in Crypto

24. zkLedger

Bitcoin and Cryptocurrency Technologies Online Course

Lecture 1 — Intro to Crypto and Cryptocurrencies

Lecture 2 — How Bitcoin Achieves Decentralization

Lecture 3 — Mechanics of Bitcoin

Lecture 4 — How to Store and Use Bitcoins

Lecture 5 — Bitcoin Mining

Lecture 6 — Bitcoin and Anonymity

Lecture 7 — Community, Politics, and Regulation

Lecture 8 — Alternative Mining Puzzles

Lecture 9 — Bitcoin as a Platform

Lecture 10 — Altcoins and the Cryptocurrency Ecosystem

Lecture 11 — The future of Bitcoin?

Lecture 12 — History of Cryptocurrencies [Bonus lecture]

Blockchain Tutorial For Beginners

 Blockchain Technology Explained

Blockchain Technology Explained

Blockchain Tutorial |Blockchain Technology Explained