Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

What Is Tor?

Tor Tor là phần mềm miễn phí cho phép giao tiếp ẩn danh. Tên này có nguồn gốc từ từ

Read More »

What Is a Token?

Mã thông báo Một đơn vị kỹ thuật số được thiết kế với tính tiện ích, cung cấp quyền truy

Read More »

What Is a Tipset?

Mẹo nhỏ Bộ tip là một tập hợp, chứ không phải là một chuỗi, các khối tạo nên một chuỗi

Read More »

What Is a Timestamp?

Dấu thời gian Một hình thức xác định thời điểm một giao dịch nhất định xảy ra, thường có ngày

Read More »

What Is a Ticker?

Ticker Một chữ viết tắt được sử dụng để xác định duy nhất các loại tiền điện tử. * xem

Read More »