Categories
HỌC

Bộ script thi speaking đầu ra anh văn cao học UEH

Download Bộ script thi speaking đầu ra anh văn cao học UEH: Here

* Một số chia sẻ thêm:

Học thuộc vào talk theo các topic đã có thế này.

Việc thi này là quan trọng bạn có nói và trên góc độ chia sẻ bất cứ cái gì liên quan tới topic, không nặng nề chuyện nêu ra là đúng hay sai.

Giống như phát biểu trong lớp vậy.

Nếu bạn được hỏi 1 câu chứng tỏ người ta đã tin khả năng speaking của bạn. Hỏi nhiều thì càng tốt vì người ta 1 là có hứng thú talk với bạn, 2 là người ta đang tạo cơ hội kiếm điểm cho bạn. Nếu hỏi 3 câu mà không trả lời được câu nào thì nguy (nhưng thật sự hỏi mấy câu rất dễ dạng như giới thiệu 1 cái gì đó blabla…)

Tuyệt đối không được nói là ko biết cái gì hoặc đơ. Phải nói, dù ít or nhiều.

Tóm lại, học đoạn script này vào cũng thi cử ổn ổn rồi.

Chúc may mắn ^^