Categories
CHƠI

Các loại sân golf

Số đường đánh “hole” tiêu chuẩn ở một sân golf nghiêm chỉnh là 18. Một đường đánh bao gồm phần đất nằm giữa khu phát bóng (teeing ground) và khu lỗ golf (puttiing green). Khoảng cách giữa khu phát bóng và khu lỗ golf là hành lang (fairway), khu cỏ cao (rough), các hố cát (bunkers), nước và các chướng ngại vật khác do kiến trúc sư quyết định.

Xem thêm các bài tổng hợp về GOLF: http://vneconomics.com/tong-hop-cac-bai-ve-golf/

 

Không có hai sân golf nào được thiết kế giống nhau, địa hình của chúng luôn luôn khác nhau. Mọi sân golf đều có một điểm chuẩn (par) cộng dồn cho số đường đánh đó và tổng số cú đánh mà một cầu thủ giỏi nhất cần thực hiện để đưa bóng tới các lỗ golf.

Để tính được số điểm chuẩn cộng dồn của một sân golf, mỗi đường đánh được giao một điểm chuẩn tùy thuộc vào chiều dài của đường bóng đó. Có ba điểm chuẩn khác nhau, par 3 là đường đánh có chiều dài cho đến 227m, một đường đánh par 4 có chiều dài từ 227m đến 432m và đường đánh par 5 có chiều dài trên 432m.

Một số định nghĩa tiêu chuẩn sau có thể giúp bạn hiểu thêm nhiều về các loại sân golf trên thế giới hiện nay

Khu golf quy chuẩn (Regulation golf faculty): là một quần thể liên hợp, nơi có ít nhất là một sân golf có luật lệ nghiêm chỉnh

Sân golf quy chuẩn (Regulation golf course): được hiểu là bất cứ một sân golf 9 hố hoặc 18 hố nào bao gồm một loạt các hố golf par 3, 4 và 5 khác nhau và có đọ sài theo đúng tiêu chuẩn; một sân golf 9 hố phải dài ít nhất 2.600 yard và có ít nhất hố par 3, còn một sân golf 18 hố phải có chiều dài ít nhất 5.200 yard và ít nhất đạt điểm chuẩn là par 66.

Các tiện ích khác (Alternative golf facility): là một khu liên hợp không bao gồm sân golf tiêu chuẩn, nhưng có ít nhất một sân golf dự bị.

Sân golf dự bị (Alternative golf course): gồm có:
– Sân golf với hố par 3: riêng biệt, với chiều dài trung bình ít nhất 100 yard.

– Sân golf thực hành (executive course): là sân golf gắn với nhiều hố par3, 4 hoặc 5. Một sân golf thực hành 18 hố có chiều rộng 5.200 yard hoặc ngắn hơn, với par 65 hoặc ít hơn.

– Sân golf với những hình dạng hố không theo tiêu chuẩn (course of non-traditional hole configuration): gồm những sân mà độ dài tiêu chuẩn của các hố hơi khác so với hình dạng của sân golf 9 hoặc 18 hố.

– Sân golf dành cho đánh bổng hoặc gạt đánh nhẹ (Pitch & Putt course): là sân golf với par 3 ngắn, các hố có độ dài trung bình ngắn hơn 100 yard.

Sân golf tư nhân (Private golf course): là sân golf hạn chế số thành viên và vị khách của họ.

Khu nghỉ – sân golf (Resort golf course): là sân có các khách sạn, khu nghỉ, biệt thự

Sân golf cộng đồng (Public access golf course): là sân ít hạn chế nhất việc tới chơi và có thế có hoặc không có quy chế thành viên, gồm:

– Sân golf thu phí theo ngày (daily fee golf course): là sân golf do tư nhân sở hữu mở cửa cho công chúng mà không có bất kỳ sự hạn chế nào.

– Sân golf bán tư nhân (semi-private golf course): là sân cộng đồng đòi hỏi phải có quy chế thành viên.

– Sân golf tại khu đô thị (Municipal golf course): là sân được sở hữu bởi tập thể những người đóng thuế chẳng hạn một thành phố, một hạt, hoặc một bang, mở cửa cho tất cả mọi người.