Các tỉ phú trẻ

Theo môt báo cáo mới, ngày nay châu Á có nhiều tỉ phú hơn Bắc Mĩ hay châu Âu. Đến tháng giêng, thế giới có 1,453 người với tài sản cá nhân là $1 tỉ đô la hay hơn. Châu Á có 608 tỉ phú, Bắc Mĩ có 440 và châu Âu 324. Người ta ước lượng tổng của cải của những tỉ phú này là quãng $5.5 nghìn tỉ đô la, gần bằng kích cỡ của toàn bộ nền kinh tế Nhật Bản. Tuy nhiên, tác giả của báo cáo này cũng thận trọng: “Danh sách này dựa chặt chẽ trên của cải thực tế mà có thể kiểm tra được. Một số người có chủ ý che giấu của cải của họ vì họ kiếm được nó một cách phi pháp, cho nên chúng tôi không biết đích xác có bao nhiêu tỉ phú vì chúng tôi chỉ có thể công bố danh sách này dựa trên các sự kiện.”

Trong các nước, Mĩ có 408 tỉ phú và Trung Quốc có 317 tỉ phú. Trong các tỉ phú Mĩ quãng hai phần ba tới từ khu vực công nghệ và đầu tư tài chính trong khi hầu hết các tỉ phú Trung Quốc là trong kinh doanh phát triển đất đai, xây dựng và bán lẻ. Ràng buộc then chốt khác là nhiều tỉ phú MĨ còn trẻ, nhiều người thậm chí chưa tới 40 tuổi nhưng đa số tỉ phú của Trung Quốc là già hơn, nhiều người trong độ tuổi 60 hay 70.

Người giầu nhất trái đất là Carlos Slim (viễn thông); người thứ hai là Bill Gates (phần mềm) rồi đến Amancio Ortega (quần áo thời trang) và Warren Buffet (đầu tư tài chính). Trên danh sách này, có 29 tỉ phú trẻ mới; tất cả họ đều chưa tới 40 tuổi với 10 người tới từ khu vực công nghệ thông tin. Người trẻ nhất là Dustin Moscovitz, đồng sáng lập của Facebook mới 28 tuổi. Ngày nay anh ta không làm việc cho Facebook nhưng theo lời khuyên của Bill Gates đã trao hầu hết của cải của anh ta cho làm từ thiện. Anh ta sống đơn giản trong một căn hộ nhỏ, và đi xe đạp đi làm. Người sáng lập của Facebook, Mark Zuckerberg cũng 28 tuổi, dành phần lớn thời gian của mình xây dựng công ti. Tỉ phú trẻ khác là Jack Dorsey, người sáng lập Twitter và Mobile payment Square. Bên cạnh việc quản lí hai công ti này, anh ta cũng nổi tiếng về tình yêu với âm nhạc và thường dự các buổi hoà nhạc trên khắp thế giới. Tỉ phú trẻ khác từ Nga là Maxim Nogotkov, bắt đầu đế chế của mình bằng việc xây dựng và bán phần mềm cho điện thoại di động. Anh ta nằm trong số vài người đã nhận ra rằng app di động có thể là khu vực tăng trưởng nhanh ở Nga. Tỉ phú trẻ khác từ Nhật Bản là Yoshitaku Tanaka, người thành lập mạng xã hội Nhật Bản có tên là Gree. Anh ta được coi là Mark Zuckerberg của Nhật Bản.

Đọc thêm  Thư cho sinh viên năm thứ nhất

Không lâu trước đây, phần lớn các tỉ phú đều già hơn và tới từ công nghiệp tài chính và chế tạo nhưng vì thị trường toàn cầu thay đổi, ngày nay ngày càng nhiều thanh niên đang leo lên trong danh sách các tỉ phú. Có 29 thanh niên và 10 người tới từ khu vực công nghệ thông tin. Tuy nhiên, nếu chúng ta nhìn vào danh sách các triệu phú, có điều ngạc nhiên khác, trong 100 triệu phú trẻ hơn 30 tuổi, 87 người trong số tới từ khu vực công nghệ thông tin.

Đọc thêm  Được chuẩn bị (tt)

 

—-English version—-

 

Young Billionaires

According to a new report, today Asia has more billionaires than North America or Europe. As of January, the world has 1,453 people with a personal wealth of $1 billion dollars or more. Asia had 608 billionaires, North America 440 and Europe 324. It estimated the total wealth of these billionaires is about $5.5 trillion, almost equals to the size of the entire Japanese economy. However, the report’s author cautions: “This list is based strictly on factual wealth that can be verified. Some people deliberately hide their wealth as they gained it through illegal ways, so we do not know exactly how many billionaires are there as we can only publish the list based on facts.”

Among countries, the U.S has 408 Billionaires and China has 317 Billionaires. Among U.S billionaires about two third come from technology and financial investments areas where most of China’s billionaire is in lands development, constructions and retails businesses. Another key contrast is many U.S billionaires are young, many are even less than 40 years old but a majority of China’s billionaires are older, many are in their 60s or 70s.

The richest man on earth is Carlos Slim (Telecommunication); the second is Bill Gates (Software) then Amancio Ortega (Fashion clothing) and Warren Buffet (Financial investments). On the list, there are 29 new young billionaires; all of them are younger than 40 years old with 10 come from Information Technology area. The youngest is Dustin Moscovitz, the co-founder of Facebook who is 28 years old. Today he does not work for Facebook but follows Bill Gates’ advices to give most of his wealth away for charity. He lives simply in a small apartment, and rides a bicycle to work. The founder of Facebook, Mark Zuckerberg is also 28 years old, spent most of his time building the company. Another young billionaire is Jack Dorsey, the founder of Twitter and Mobile payment Square. Beside managing two companies, he also is known for his love of music and often attends concerts all over the world. Another young billionaire from Russia is Maxim Nogotkov, started his empire by building and selling software for mobile phone. He was among the few people who recognized that mobile apps could be a high growth area in Russia. Another young billionaire from Japan is Yoshitaku Tanaka, who found a Japanese social network called Gree. He is considered the Japan’s Mark Zuckerberg.

Đọc thêm  Kĩ năng mềm phần 2

Not long ago, most billionaires were older and come from the finance and manufacturing industries but as the global market changed, today more and more young people are moving up in the list of billionaires. There are 29 young people and 10 come from information technology area. However, if we look at the list of millionaires there is another surprise, among the 100 young millionaires who are less than 30 years old, 87 of them come from the information technology areas.

Nguồn: science-technology.vn/?p=259 (science-technology.vn)