Categories
HỌC

Cách chọn hệ số tải Factor Loading để EFA ý nghĩa

Hiện một sô bạn đang thắc mắc khi phân tích nhân tố khám phá chúng ta chọn hệ số tải (Factor loading) bao nhiêu thì được???

Theo Hair & ctg (1998,111), Multivariate Data Analysis, Prentice-Hall International, Inc, Factor loading là chỉ tiêu để đảm bảo mức ý nghĩa thiết thực của EFA (ensuring practical significance).

  • Factor loading > 0.3 được xem là đạt được mức tối thiểu.
  • Factor loading > 0.4 được xem là quan trọng.
  • Factor loading > 0.5 được xem là có ý nghĩa thực tiễn.

Hair & ctg (1998,111) cũng khuyên bạn đọc như sau:

  • Nếu chọn tiêu chuẩn factor loading > 0.3 thì cỡ mẫu của bạn ít nhất phải là 350,
  • Nếu cỡ mẫu của bạn khoảng 100 thì nên chọn tiêu chuẩn factor loading > 0.55,
  • Nếu cỡ mẫu của bạn khoảng 50 thì Factor loading phải > 0.75

(Cỡ mẫu càng lớn thì yêu cầu hệ số tải càng nhỏ)

Nguồn: Tài liệu bài giảng các phương pháp phân tích Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Học kỳ thu năm 2007

3 replies on “Cách chọn hệ số tải Factor Loading để EFA ý nghĩa”