Categories
HỌC

Cách thức xây dựng ma trận BCG và áp dụng BCG đưa ra chiến lược cấp Cty, SBU, chiến lược chức năng?

Ma trận BCG (Boston Consulting Group) Ma trận thị phần tăng trưởng.

 • Trục tung: Tăng trưởng doanh số bán của ngành (Mức tăng trưởng bao nhiêu phần trăm của SBU đó)
 • Trục hoành: Thị phần tương đối trong ngành (Doanh số của SBU cty so với doanh số cạnh tranh cao nhất trên thị trường). Trường hợp SBU của cty có thị phần cao nhất rồi thì chia với SBU của cty có thị phần đứng thứ 2 thị trường. Trường hợp SBU của cty thấp nhất thì chia cho SBU của cty đứng đầu thị trường.

Xem thêm tổng hợp các bài về Quản Trị Chiến Lược Cao học UEH Thầy Hoàng Lâm Tịnh, Phạm Xuân Lan

 

Vòng tròn to nhỏ dựa vào phần trăm (thị phần/tổng thị phần toàn ngành).

Dựa vào vị trí của từng SBU trong ma trận BCG => chiến lược cụ thể:

 

+ Question Marks (TK chưa ổn định):

 • SBU có thị phần tương đối thấp nhưng lại trong ngành có mức tăng trưởng cao.
 • CL Cấp cty:Sử dụng chiến lược tăng trưởng tập trung Hoặc CL suy giảm:
 • CL SBU: (thâm nhập thị trường, phát triển thị trường, phát triển sp) hoặc (cắt giảm chi phí, thu lại vốn đầu tư, thu hoạch, giải thể)

+ Stars (TK hoàng kim):

 • Có mức thị phần tương đối cao và mức tăng trưởng ngành cũng cao, thường được đầu tư để duy trì và củng cố vị trí nổi bật của chúng, mở rộng thị trường về mặt địa lý, đổi mới sản phẩm, ngăn chặn đối thủ gia nhập ngành.
 • Chiến lược của công ty: tăng trưởng

 • Chiến lược đơn vị SBU: phát triển sản phẩm, phát triển thị trường,thâm nhập thị trường, kết hợp về phía trước, kết hợp về phía sau, kết hợp theo chiều ngang, đa dạng hóa tập trung.
 • Chiến lược chức năng: chủ yếu về marketing là mở rộng kênh phân phối ra các thị trường khác, tiêu diệt những đối thủ cạnh tranh, mở rộng diện thị trường địa lý, mở rộng mặt hàng, đổi mới sản phẩm, mở rộng diện mặt hàng>> sản phẩm nhiều>> làm giá thấp hơn trước do tăng quy mô. Tuy nhiên định giá không phải thấp nhất trên thị trường

+ Cash Cows (TK Gặt hái):

 • Có mức thị trường tương đối cao nhưng trong ngành có mức tăng trưởng thấp.
 • CL cấp cty: ổn định, duy trì vị thế vững mạnh càng lâu càng tốt.
 • CL SBU: Đa dạng hóa tập trung, đa dạng hóa theo chiều ngang, liên doanh
 • CL chức năng: Sản phẩm: duy trì tỷ trọng trên thị trường với hầu hết sản phẩm trong SBU, bỏ bớt sản phẩm kém hiệu quả, nâng cao chất lượng marketing: duy trì giá, quảng cáo giảm theo dạng nhắc nhở
 • Mục đích DN kéo dài thời kỳ gặt hái.

+ Dogs (TK chó má):

 • Thị phần tương đối thấp, trong ngành tăng trưởng thấp.
 • CL Cty: Suy giảm
 • CL SBU: Giảm bớt chi tiêu, đa dạng hóa tập trung, loại bớt, thanh lý
 • Chiến lược chức năng: Chuyển đổi sản phẩm thành sản phẩm mồi, bán bằng giá thành chuyển đổi sản phẩm, thu hồi vốn, giảm chi phí marketing đến tối thiểu