Categories
HỌC

Cách tính độ lệch chuẩn và việc sử dụng trong luận văn cao học UEH hướng nghề nghiệp

Độ lệch chuẩn (Standard Diviation) là giá trị rất thường được sử dụng trong đánh giá sự biến thiên của mẫu có ổn định, có rủi ro hay không.

Một vài ví dụ cho thấy tầm quan trọng của độ lệch chuẩn.

  • phát 100 phiếu đánh giá về sự hài lòng của sản phẩm A và B riêng biệt nhau. Kết quả đều cho kết quả trung bình 3/5 (Giá trị trung bình) Hỏi kết quả nào độ chính xác hơn.
  • Xác định suất sinh lợi kỳ vọng của 2 dự án, đều cho kết quả suất sinh lợi kỳ vọng là 15%, biểu đồ dự báo lại rất khác nhau, 1 cái đều đều, 1 cái rất biến thiên.

Độ lệch chuẩn là giá trị đo lường sự biến thiên của mẫu, độ lệch chuẩn càng lớn càng rủi ro. Ví dụ phát bảng câu hỏi thang đo likert 5.

10 phiếu đầu tiên đánh ở mức 3 hết => Trung bình ra 3

10 phiếu sau đánh giá lung tung, người đánh 1, người đánh 5 => Trung bình ra 3

Ở phiếu trên độ biên thiên, khoảng cách sai lệch giữa các phiếu khảo sát thấp => kết quả tin cậy.

Ở phiếu dưới khoảng cách sai lệch kết quả giữa các phiếu khảo sát cao => kết quả cần phải cân nhắc vì sao giữa những người cùng công ty hay cùng sử dụng sản phẩm lại có sự cảm nhận khác nhau về đối tượng đưa ra hỏi như vậy.

Cách tính độ lệch chuẩn (Standard Diviation):

B1: Tính giá trị trung bình của các mãu (Có 2 công thức tính gía trị trung bình)

Công thức 1 tính giá trị trung bình r^: Xác suất xảy ra trong tương lai.

Công thức 2 tính giá trị trung bình r^: Cho bảng giá trị quá khứ (Công thức này tính giá trị trung bình trong luận văn cao học hướng nghề nghiệp)

B2: Tính độ lệch chuẩn (Có 2 công thức tính độ lệch chuẩn)

Công thức 1 tính độ lệch chuẩn: Tính dựa vào xác suất

Công thức 2 tính độ lệch chuẩn: Dựa vào dữ liệu quá khứ (Công thức này sử dụng tính trong luận ăn cao học UEH hướng nghề nghiệp)

Kết quả độ lệch chuẩn càng nhỏ thì phép dự báo hay xảy ra ở mẫu càng ổn định.

 Xem thêm full chia sẻ làm luận văn cao học UEH hướng nghề nghiệp của cô Nguyễn Quang Thu

K.

[email protected]

 

1 reply on “Cách tính độ lệch chuẩn và việc sử dụng trong luận văn cao học UEH hướng nghề nghiệp”