Cách ước lượng băng thông cần thiết cho 1 Website

Việc đầu tư mua hosting hay nâng cấp hosting bạn cần biết 2 thông số tối thiểu sau:

  1. Dung lượng space cho website
  2. Băng thông sử dụng

Trong đó thông số thứ 2 là băng thông cần thiết cho 1 website là điều rất khó tính toán trước.

Ở bài này tôi chia sẻ cách ước lượng băng thông cần thiết cho 1 Website bằng 2 công cụ là Tools.pingdom.comGoogle Analysis

3  bước tính toán băng thông cần thiết cho một website

B1: Ước lượng kích thước trung bình trang web

Sử dụng tiện ích tools.pingdom.com

 

Như bạn thấy đó, site của tôi hết 2.5MB nhưng đây là tất cả. Trong một số bạn có thể sử dụng các file hosting đệm cho dữ liệu media. Như tôi sử dụng DropBox nên site sẽ nhỏ hơn con số này nhiều. Ta có thể sang tab Site Analysis để xem tiếp thực sự site có kích thước bao nhiêu.

 

Cuộn xuống tab Size Analysis

Xem phần trang web tốn hết bao nhiêu dung lượng.

 

Ví dụ trang web của tôi tổng cộng là 2,5MB nhưng thực sự lưu lượng phát sinh của trang web chỉ là 498,5kB (Khoảng 0.5MB)

Đây là một tiện ích rất hay.

B2: Ước lượng số pageviews hàng tháng

Bạn có thể sử dụng nhiều công cụ để tính toán pageviews hàng tháng. Ví dụ ở đây tôi sử dụng Google Analysis.

 

Như ở đây tôi có khoảng 22,609 pageviews hàng tháng. Có thể làm tròn con số này lên ngưỡng trên là 23 ngàn hoặc 25 ngàn cho an toàn.

Ví dụ tôi ước lượng site tôi có 30 ngàn pagesview (Vì mua băng thông còn phải dự trù tương lai nữa).

 

B3: Tính băng thông cần thiết cho website

Công thức:

BW = PageViews * Website Average Size

Ở đây BW cho site tôi là: 30,000 * 0.5 = 15 GB

 

Chúc thành công,

[email protected]

1 thought on “Cách ước lượng băng thông cần thiết cho 1 Website”

Comments are closed.