Categories
HỌC

Cách xây dựng và ví dụ về bản hoạch định sứ mệnh cho công ty

Sau khi xác lập tầm nhìn một cách có khoa học, bước tiếp theo đối với mỗi doanh nghiệp cần xác định sứ mệnh. Xem thêm về cách xây dựng và ví dụ tầm nhìn cho một công ty

Việc xác lập sứ mệnh là việc trả lời 2 câu hỏi:

 1. Chúng ta sẽ phục vụ ai?
 2. Chúng ta sẽ làm gì cho họ?

Một bản hoạch định sứ mệnh tốt giúp tác động định hướng đến tất cả các quyết định quan trọng trong kinh doanh và quản lý.

Khách hàng có thể là những người có thu nhập từ 5 triệu trở lên, những người béo, những công ty có 30-70 nhân viên…

Một cách trực tiếp bản hoạch định sứ mệnh trả lời các câu hỏi sau:

 • Tại sao công việc này tồn tại?
 • Tuyên ngôn bán hàng riêng của chúng ta là gì?
 • Chúng ta cam kết cung cấp cho khách hàng điều gì?
 • Chúng ta hứa hẹn làm gì cho khách hàng?
 • Sản phẩm/dịch vụ của chúng ta giải quyết những nhu cầu, mong muốn, nỗi đau của khách hàng ?

Một số ví dụ về sứ mệnh:

 • Vneconomics.com – Vneconomics.com giúp bạn tự tin hơn khi học cao học UEH.
 • Tập đoàn đầu tư – Giúp đỡ cá nhân và các gia đình về mặt tài chính để họ học cao hơn, giám hộ thu nhập, hưu trí và tài sản.
 • Dịch vụ tư vấn Tri-Valley – Chúng tôi giúp các gia đình tự bảo vệ.
 • Tài chính Chela – Chúng tôi học tập về tài chính suốt cuộc đời.
 • Cố vấn NN – Tạo sự yên tâm về tài chính cho tất cả phụ nữ!

Một bản hoạch định sứ mệnh tốt thường rất ngắn nhưng cô đọng; thường không quá 8 từ.