Cài đặt PHP Development Tool PDT cho Linux Mint/ Ubuntu Update 2013

Có một việc quan trọng là sử dụng IDE nào để lập trình trên Linux nói chung và Ubuntu hay Mint nói riêng.

Linux Mint của tôi là bản MATE 13, tương đương với Ubuntu 13.04.

B1: Cài đặt eclipse classic

Command: sudo apt-get install eclipse

Mặc định bản cài xong sẽ là Eclipse 3.8.1

B2: Cài đặt PHP Plugin

Mở eclipse > Help > Instal New Software

Chọn Add với:

Name: Indigo

URL: http://download.eclipse.org/releases/indigo

Lưu ý chọn URL theo một số hướng dẫn là http://download.eclipse.org/tools/pdt/updates/ sẽ failed ngay tức khắc nhé 😀

B3: Chọn PHP SDK

B4: Đồng ý licenses

Chọn Finish cài đặt

Trong thời gian chờ làm ly cà phê ^^

Cài xong sẽ báo restart workspace đề effect thì bạn chọn YES.

Ok DONE!

Kiểm tra bằng cách New Project xem có PHP select chưa.

[email protected]