Cẩn thận về đại học giả

10/2011: Tuần trước, cảnh sát Mĩ đã đóng cửa một đại học California có tên là “Tri-Valley University”, đại học đã làm hàng triệu đô la bằng việc cấp thị thực cho sinh viên nước ngoài vào Mĩ. Từ năm 2008, Tri-Valley University đã cung cấp các môn học trực tuyến cho sinh viên, phần lớn ở Ấn Độ để lấy bằng Mĩ mà không phải rời khỏi Ấn Độ. Về sau, nó cũng mở một trường ở bắc California và cấp phép cho sinh viên nước ngoài vào Mĩ học tập. Chính phủ liên bang nói đại học này là rởm vì nó không được chính thức công nhận, phần lớn các khoa của họ là không đủ tư cách, nhiều khoa dùng bằng giả để dạy với mục đích duy nhất là tạo điều kiện cho người nước ngoài trong việc có được một cách bất hợp pháp tình trạng sinh viên, điều cho họ quyền vào Mĩ.

Người chủ của đại học này phủ nhận lời cáo buộc. Bà ấy nói đại học này đã không làm điều gì bất hợp pháp vì họ chưa bao giờ buộc bất kì ai tham dự trường của họ. Mọi sinh viên xin vào và trả nhiều tiền để tới học tại trường một cách tự nguyện. Cảnh sát cũng thấy rằng trường có nhiều triệu đô la trong tài khoản ngân hàng của họ dưới tên của người chủ. Khi cảnh sát đóng cửa trường, hàng nghìn sinh viên của đại học này đối diện với việc bị trục xuất. Theo chính phủ, tất cả các thị thực sinh viên mà trường ban hành đều bất hợp lệ. Chính phủ đang kiểm điểm lại trường hợp này và có thể là mọi sinh viên sẽ phải rời khỏi Mĩ ngay lập tức. Văn phòng luật sư Mĩ tuyên bố rằng người chủ của Tri-Valley University ở Pleasanton đã dùng trường để giúp cho người nước ngoài thu được thị thực bất hợp pháp để cho phép họ ở Mĩ. Hiện thời, hầu hết 1,555 sinh viên ở trường này là từ Ấn Độ.

Kalpana Peddibhotla một sinh viên phàn nàn: “Tại sao không ai trong chính phủ nhận biết về trường này và tại sao không ai có đó để điều tra trước khi họ lấy tiền của chúng tôi. Làm sao chúng tôi biết được liệu trường là hợp pháp hay không. Họ đã quảng cáo ở khắp Ấn Độ, trong báo chí, tạp chí, bảng yết thị và trên internet hứa hẹn tương lại với chúng tôi. Làm sao điều đó có thể có được?”

Đọc thêm  Tương lai đi tới

Một sinh viên khác nói với báo chí địa phương: “Điều này thực rất tồi tệ, tôi nghĩ đời tôi đáng ra có thể tốt hơn nhưng bây giờ tương lai của tôi là ở cống rãnh. Gia đình tôi đã trả nhiều tiền cho giáo dục của tôi, tôi không hiểu tại sao chính phủ cho phép đại học như thế này hoạt động trong nhiều năm và lấy nhiều tiền từ những người nghèo như chúng tôi?” Cảnh sát nói rằng điều đó không phải là đơn giản bởi vì phải mất nhiều tháng và năm điều tra và kiện ra toà về lừa đảo.

Sau khi câu chuyện này được đưa trên báo chí và ti vi, nhiều sinh viên tốt nghiệp từ Tri Valley người hiện đang làm việc cho các công ti Mĩ đã bị sa thải ngay lập tức vì việc dùng bằng giả để có được việc làm. Các công ti Mĩ ở Ấn Độ cũng được báo động về công nhân Ấn Độ nói họ có bằng từ đại học này. Một người quản lí công ti nói với báo chí Ấn Độ: “Chúng tôi sẽ phải là kiểm điểm kĩ lưỡng, khi chúng tôi thuê họ, họ nói có bằng cấp từ đại học Mĩ nhưng hoá ra là bằng giả nên chúng tôi phải có hành động.”

Các quan chức Ấn Độ đã phàn nàn với chính phủ Mĩ rằng một số sinh viên bị buộc phải đeo ống khoá ở chân có GPS để cảnh sát theo dõi chuyển động của họ trong khi những người có thẩm quyền di trú đang điều tra về tình trạng của họ. Đại sứ quán Ấn Độ nói nó muốn chính phủ Mĩ “đảm bảo rằng sinh viên Ấn Độ không phải là đối tượng cho bất kì việc kì thị hay ngược đãi nào.”

Theo điều tra báo chí, có vài trường đại học rởm đang hoạt động ở Mĩ nhằm vào sinh viên nước ngoài bằng việc cấp bằng rởm trực tuyến. Chừng nào họ dùng các bằng giả này ở nước họ hay đâu đó khác thì điều đó không phải là mối quan tâm của Mĩ. Tuy nhiên, nếu họ dùng bằng giả để có được việc làm ở Mĩ thì đó sẽ là vụ lừa đảo. Sinh viên vào Mĩ qua việc vào đại học giả thường bị trục xuất ngay lập tức. Năm ngoái, hàng nghìn sinh viên Trung Quốc đã bị trục xuất trở về Trung Quốc khi tới đại học rởm ở Oregon, trường này cũng bị cảnh sát đóng cửa. Người chủ đã vận hành vài đại học rởm trước đây đã bị bắt với hàng trăm triệu đô la trong nhà ông ta.

Đọc thêm  Cảnh quan dài hạn

 

—-English version—-

 

Beware of fake universities

Oct 2011: Last week, U.S police closed a California university called “Tri-Valley University” that made millions dollars by offering visas to foreign students to enter the U.S. Since 2008, Tri-Valley University has offered online courses for students, mostly in India to get a U.S degrees without leaving India. Lately, it also opened a school in northern California and issued admissions to foreign students to enter the U.S to study. The federal government says the university is a fraud because it is not accredited, most of their faculties are not qualified, many using fake degrees to teach with the sole purpose to facilitate foreigners in illegally acquiring student status that authorizes them to enter the United States.

The university owner denied the charge. She said the university did nothing illegal as they never force anyone to attend their school. All students applied and paid a lot of money to come to study at the school voluntarily. Police also found that the school has several millions of dollars in their bank account under the owner’s name. As police shut down the school, thousands of the university’s students are facing deportation. According to government, all of the student visas the school issued are invalid. The government is reviewing the case and it is possible that all students will have to leave the country immediately. The U.S. Attorney’s Office alleges that the owner of Tri-Valley University in Pleasanton used the school to help foreigners illegally obtain visas that allow them to stay in the U.S. Currently, most of the 1,555 students enrolled at the school are from India.

Kalpana Peddibhotla a student complained: “Why wasn’t anybody in government aware of the school and why wasn’t anybody there to investigate before they take our money. How do we know if the school is legitimate or not. They advertised all over India, in newspapers, magazines, billboards and on the internet promising us a future. How that could be possible?”

Đọc thêm  Giấc mơ khởi nghiệp

Another student told the local newspaper: “It is very bad, I think my life could be better but now my future is in the gutter. My family paid a lot of money for my education I do not understand why the government allow university like this to operate for years and took a lot of money from poor people like us? The police said that it is not that simple because it took them many months and years to investigate and build the case of fraudulent.

After the story went on the news and TV, several graduates from Tri Valley who are currently working for U.S companies were fired immediately for using fake degrees to obtain employment. U.S companies in India were also alerted about Indian workers who claimed to have degree from this university. A company manager told Indian newspapers: “We will have to do a thorough review, when we hire them they claimed to have degrees from U.S university but if it turn out to be fake degrees then we have to take action.”

Indian officials have complained to the U.S government that some students are being forced to wear ankle monitors to track their movements while immigration authorities investigate their status. The Embassy of India says it wants the U.S. government to “ensure that Indian students are not subjected to any kind of discrimination or victimization.”

According to the newspaper investigation, there are several phony universities operating in the U.S aimed at foreign students by issue phony degrees on line. As long as they use these degrees in their country or somewhere then it is not a U.S concern. However, if they use the fake degree to obtain employment in the U.S then it will be a fraudulent case. Students who enter the U.S via phony university admission are usually deported immediately. Last year, thousands of Chinese students were deported back to China when they came to a phony university in Oregon that were also shutdown by police. The owner who has operated several phony universities previously were arrested with hundred million dollars in his house.

Nguồn: science-technology.vn/?p=1917 (science-technology.vn)