Cảnh quan dài hạn

Tuần trước, Ts. Ed Mansfield một nhà khoa học nghiên cứu nổi tiếng tới cho sinh viên chúng tôi một buổi xê mi na. Trong hai mươi nhăm năm, ông ấy đã tiến hành nghiên cứu xã hội trong bốn lục địa. Theo ông ấy, người thành công nhất trong bất kì xã hội nào là những người lấy “cảnh quan dài hạn” khi ra quyết định. Sau khi nghiên cứu nhiều yếu tố đóng góp cho thành công của mọi người, từ sinh viên đại học cho tới quan chức điều hành, từ nhà triệu phú cho tới tỉ phú, ông ấy kết luận rằng chỉ có một yếu tố then chốt làm cho họ khác người khác – “cách nhìn dài hạn” của họ.

Điều Ts. Mansfield tìm thấy là một người càng có cái nhìn dài hạn hơn, người đó càng đi lên cao hơn trong xã hội. Ông ấy nói với các sinh viên: “Yếu tố này là phổ quát, nó đúng ở Mĩ, ở châu Âu, ở châu Á và ở châu Phi. Những người thành công này không lập kế hoạch cho một năm, hay thậm chí năm năm để đạt mục đích của họ. Nhiều người có kế hoạch mất mười, hay hai mươi năm để đạt tới mục đích của họ. Họ ra quyết định mà có thể không xảy ra trong nhiều năm nhưng đến cuối, phần lớn trong họ đều thành công. Những người này không để bất kì cái gì, bất kì biến cố ngắn hạn này làm thay đổi cảnh quan dài hạn của họ.”

Ông ấy cho một ví dụ về ai đó với cảnh quan dài hạn là sinh viên, người dành mười hay mười lăm năm học tập để trở thành tiến sĩ y học. Ông ấy nói: “Những người này để thời gian dài phi thường để đặt nền móng cho nghề nghiệp cả đời của họ. Đó là lí do tại sao xã hội coi các bác sĩ y khoa được quí trọng cao nhất trong bất kì nghề nào. Mọi người ngưỡng mộ hi sinh mà họ đã làm để làm việc trong một nghề cần thời gian dài. Mọi người với cách nhìn dài hạn sẵn lòng trả giá cho thành công bằng thời gian dài trước khi họ đạt tới nó. Họ nghĩ về hậu quả của chọn lựa và quyết định của họ dưới dạng điều họ có thể đạt tới trong năm, mười, mười lăm và thậm chí hai mươi năm kể từ giờ.”

Ông ấy cho ví dụ khác về một sinh viên phải ra quyết định giữa vào đại học hay đi làm sau khi tốt nghiệp từ trường phổ thông. Ông ấy nói: “Kiếm việc làm sau khi hết phổ thông là cách nhanh chóng để có tiền. Nó cho phép người ta có mọi thứ mà bất kì thanh niên nào ở tuổi đó cũng đều muốn. Ngày nay chúng là máy tính, hệ thống âm thanh nổi, trò chơi điện tử, ti vi, xe máy, ô tô v.v. Đó là lí do tại sao ở Mĩ, trên 65% học sinh tốt nghiệp trung học quyết định đi làm thay vì vào đại học. Tuy nhiên những người tốt nghiệp đại học sẽ làm ra nhiều tiền hơn, có nghề nghiệp tốt hơn, cơ hội tốt hơn để đi lên cao hơn những người không có giáo dục đại học – nhưng họ phải chờ đợi trong nhiều năm. Khả năng chờ đợi, khả năng trì hoãn nhu cầu tức khắc cho tương lai tốt hơn là yếu tố then chốt giúp cho họ thành công trong cuộc sống.”

Đọc thêm  Học cả đời

Ông ấy cho ví dụ khác về những người ở mức thấp nhất của xã hội có cảnh quan thời gian ngắn nhất. Ông ấy nói: “Đây là những người hội tụ vào sự vừa lòng lập tức và thường tham gia vào các hành vi dẫn tới hậu quả tiêu cực trong dài hạn. Tại đáy của xã hội, có những người nghiện rượu và ma tuý. Những người này nghĩ dưới dạng cuộc say tiếp hay cuộc chích ma tuý tiếp. Cảnh quan thời gian của họ thường ít hơn một hay hai giờ. Họ không chăm lo điều gì sẽ xảy ra cho họ, mọi điều họ muốn là cái gì đó làm cho họ “cảm thấy sướng” ngay lập tức.”

Ông ấy cũng nói về những người sẽ làm bất kì cái gì chỉ để thoả mãn cho nhu cầu ngắn hạn của họ. Họ không có chiều hướng trong cuộc sống và thường theo điều sẵn có vào lúc đó. Họ có cảnh quan thời gian trong vài tuần hay vài tháng. Họ không nghĩ đủ xa và thường không có viễn kiến về cuộc sống phía trước. Họ chỉ  muốn cái gì đó nhanh và chóng và sẵn sàng nhảy vào bất kì cái gì cho họ thoả mãn ngay. Ông ấy trích dẫn ví dụ về các sinh viên đại học bỏ học, những người bỏ học tập của họ vì họ có nhu cầu khẩn thiết là “ai đó” như ngôi sao điện ảnh, ngôi sao nhạc rock hay người mẫu. Phần lớn trong họ đều ngây thơ và trở thành nạn nhân của ảo tưởng riêng của họ.” Ông ấy cố vấn: “Khả năng thực hành kỉ luật tự giác, tự kiểm soát, và tự phủ nhận, hi sinh cái ngắn hạn để cho bạn có thể tận hưởng phần thưởng lớn hơn trong dài hạn, là điểm bắt đầu của việc phát triển cảnh quan thời gian dài. Thái độ này là bản chất để thành đạt cao hơn trong bất kì loại gì.”

Ông ấy khuyến khích sinh viên thực hành cảnh quan dài hạn trong mọi khu vực của cuộc sống của họ, đặc biệt trong nghề nghiệp và mối quan hệ. Ông ấy nói: “Ngày nay, nhiều thanh niên tham gia vào mối quan hệ nghiêm chỉnh quá nhanh và quá chóng trước khi họ thậm chí trưởng thành. Nhiều người xây dựng gia đình trước khi họ thậm chí có nghề nghiệp ổn định hay thậm chí trước khi kiếm được việc làm. Đó là lí do tại sao xã hội chúng ta có nhiều li dị thế. Đây là thảm hoạ trong cả tài chính và tình cảm trong cuộc đời của bất kì người nào. Điều tồi nhất có thể xảy ra là có con khi bạn còn trẻ, là bố mẹ khi họ vẫn còn trong trường. Ngay cả với sự hỗ trợ của gia đình những điều này có thể là chướng ngại chính trong cuộc sống.”

Đọc thêm  Học cả đời

Ông ấy kết luận: “Nghĩ về nơi bạn muốn ở trong năm năm, mười năm nữa kể từ bây giờ. Có mục đích nghề nghiệp từ cảnh quan dài hạn và bắt đầu hôm nay để lấy các bước đi theo hướng đó. Đừng chỉ nghĩ về việc có bằng cấp, nó là ngắn hạn vì nó chỉ mất bốn thêm năm hay ít hơn. Nghĩ về điều bạn muốn làm sau khi có bằng cấp. Nghĩ về việc là người chuyên nghiệp giỏi. Nghĩ về việc là công dân tốt và điều bạn có thể làm để giúp người khác. Hội tụ vào kế hoạch dài hạn của bạn, đừng để cái gì làm sao lãng bạn khỏi mục đích dài hạn của bạn. Điều đó không dễ nhưng để thành công, bạn phải có cảnh quan dài hạn. Cuộc sống là cuốn sách rất dài và bạn chỉ mới ở chương đầu.’

 

—-English version—-

 

Long term perpective

Last week, Dr. Ed Mansfield a famous research scientist came to give a seminar to our students. For twenty five years, he has conducted sociology research in four continents. According to him, the most successful people in any society are those who take the “long term perspective” when making decisions. After studying many factors that contribute to the success of people, from college students to executives, from millionaires and billionaires, he concluded that there was only one key factor that made them differ from others – their “Long-term view.”

What Dr. Mansfield found was, the longer term view a person has, the higher a person move up in any society. He told the student: “This factor is universal, it is true in the U.S, in Europe, in Asia and in Africa. These successful people do not plan for one year, or even five years to get to their goals. Many have plans that take ten, or twenty years to reach their goals. They make decisions that may not happen for many years but in the end, most of them succeed. These people do not let anything, any short term events change their long term perspectives.”

He gave an example of someone with a long time perspective as students who spends ten or fifteen years studying to become medical doctors. He said: “These people take extraordinarily long time to lay down the foundation for their lifetime career. That is why society considered medical doctors in the highest esteem of any profession. People admire the sacrifices that they have made in order to work in a profession that takes a long time. People with long term view are willing to pay for the price of success for a long time before they achieve it. They think about the consequences of their choices and decisions in terms of what they might achieve in five, ten, fifteen, and even twenty years from now.”

He gave another example of a student who has to make a decision between go to college or go to work after graduated from high school. He said: “Getting a job after high school is a quick way to have money. It allows the person to have things that any young person at that age would want. Today they are computer, stereo system, electronic games, TV, motorcycle, cars etc. That is why in the U.S, over 65% of high school graduates decided to go to work instead of go to college. However people who graduated from college will make more money, have better career, better chance to move higher up than people without a college education – but they must wait for several years. The ability to wait, the ability to postpone immediate needs for better future is the key factor that help them to succeed in life.”

Đọc thêm  Xin việc

He gave another example of people at the lowest levels of society have the shortest time perspectives. He said: “These are people who focus on immediate gratification and often engage in behaviors that lead to negative consequences in the long term. At the bottom of society, there are alcoholics and drug addicts. These people think in terms of the next drink or the next drug fix. Their time perspective is often less than one or two hour. They do not care what will happen to them, all they want is something that make them “feel good” immediately.”

He also talked about people who would do anything just to satisfy their near term needs. They have no direction in life and often follow what are available at that time. They have time perspective in few weeks or few months. They do not think far enough and often has no vision about life ahead. They just want something fast and quick and ready to jump into anything that give them instant satisfaction. He cited example of college drop-out students who abandon their study because they have urgent needs to be “somebody” such as movies stars, rock starts or models. Most of them are naïve and become victims of their own illusions.” He advised: “The ability to practice self-disciplined, self-control, and self-denial, to sacrifice in the short term so you can enjoy greater rewards in the long term, is the starting point of developing a long time perspective. This attitude is essential to higher achievement of any kind.”

He encourages students to practice a long term perspective in every area of their lives, especially in the career and relationship. He said: “Today, so many young people are getting into serious relationship too fast and too quick before they even mature. Many people get married before they even have a stable career or even before getting a job. That is why our society has so many divorces. These are disaster in both financial and emotional in any person’s life. The worst thing can happen is having children when they are young, being parents when they are still in school. Even with family support these can be a major obstacle in life.”

He concluded: “Think of where you would like to be in five years, ten years from now. Have career goal from a long term perspective and begin today to take steps in that direction. Do not just think about having a degree, it is short term as it only take four more years or less. Think about what you want to do after having your degree. Think about being a good professional people. Think about being the best citizen and what you can do to help others. Focus on your long term plans, do not let anything distract you from your long term goals. It is not easy but to succeed, you must have a long term perspective. Life is a very long book and you are just in the first chapter.’

Nguồn: science-technology.vn/?p=2044 (science-technology.vn)