Categories
HỌC

Cập nhật cách tra tìm tài liệu dành cho cao học UEH

Cập nhật cách tra tìm tài liệu dành cho cao học UEH

Chào bạn

Bạn vui lòng vào web: http://www.lib5.ueh.edu.vn/

Chọn UEH REPOSITORY. Nhập một từ khóa bất kỳ vào phần từ khóa, click search

1

Sign in: Username và pass là MSSV

2

Chọn MASTER ‘ S THESES

3

Nhập từ khóa

4

Chọn Advance Search

5

Vào phần “chính xác”, chọn “chứa”.  Nhập lại từ khóa. Click “Thêm”

6

Vào “Toàn bộ”, chọn MASTER’S THESES. “Thực hiện”

7

Chọn Xem trực tuyến.

8

Chúc bạn thành công

By John T. Roger

Yêu thiên nhiên, yêu cuộc đời. Cố gắng đem lại niềm vui cho bản thân và giá trị cho người khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *