Categories
IT

Cấu hình IMAP với Outlook.com

Cuối cùng thì M$ cũng hỗ trợ IMAP Protocol cho outlook.com. Với giao thức này thì các thiết bị đầu cuối có thể lấy các sub-folders của mailbox. Điều này rất tiện lợi cho điện thoại black berry mà tôi đang dùng.

Thằng M$ nó nói giao thức lấy email của nó là EAS là tiên tiến và IMAP là cũ mới dị chứ.

Một số thông số cấu hình IMAP cho Outlook là:

 • Incoming IMAP
  • Server: imap-mail.outlook.com
  • Server port: 993
  • Encryption: SSL
 • Outgoing SMTP
  • Server: smtp-mail.outlook.com
  • Server port: 587
  • Encryption: TLS