Câu hỏi khó

Tôi nhận được một email từ một sinh viên anh ta hỏi: “Em có nhiều cuộc phỏng vấn việc làm; em nghĩ em làm tốt cho tới khi một câu hỏi khó tới. Họ hỏi: “Kể cho tôi về bản thân bạn” và em đã không biết phải nói gì. Em giải thích cho họ về gia đình em, sở thích của em, và bạn em. Bằng cách nào đó họ dường như mất quan tâm và họ cho em ra. Em không biết cách trả lời câu hỏi này. Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: Đây là câu hỏi thông thường mà thường tới trong cuộc phỏng vấn việc làm nhưng bạn không bao giờ nên nói về mọi thứ. Người phỏng vấn không quan tâm tới việc biết về gia đình bạn hay bạn bè bạn. Bạn phải biết nhiều hơn về bạn dù bạn là người đúng cho việc làm này hay không. Đừng nhanh chóng nói cho họ mọi thứ nhưng bạn phải tìm ra ý định của họ trước khi đưa ra câu trả lời. Bạn nên hỏi: “Có khía cạnh đặc biệt nào về lai lịch của tôi mà ông muốn biết nhiều thông tin hơn sao?” Điều này sẽ tạo khả năng cho người phỏng vấn cho bạn những điều xác định để hội tụ vào để cho bạn tránh nói với họ những điều không cần thiết mà có thể không thích hợp.

Bất kể tới chiều hướng được cho, bạn nên hội tụ vào các sự kiện quan trọng về nghề nghiệp chuyên nghiệp của bạn. Bất kì điều gì bạn nó đều phải hướng tới kĩ năng cá nhân của bạn như kĩ năng tổ, kĩ năng mềm và tính cách của bạn như chân thành, hoà hợp, hay từ bi. Bạn đang xin việc làm và điều công ti quan tâm là liệu bạn có khớp với công ti của họ hay không. Vì họ có lẽ đã hỏi bạn về kĩ năng kĩ thuật rồi cho nên đây là câu hỏi về tính cách của bạn. Bạn có thể nhắc tới việc là thành viên tổ trong dự án capstone và cách bạn làm việc tốt với những người khác. Bạn có thể kể một câu chuyện về hoạt động của bạn bên ngoài trường như bạn thường xuyên tình nguyện giúp đỡ người nghèo, nạn nhân bão lụt, hay trẻ mồ côi ở các trại trẻ mồ côi địa phương. Câu trả lời của bạn nên tạo ra ấn tượng cho người phỏng vấn rằng bạn có “khớp đúng” cho việc làm mà bạn xin vào. Bạn là người làm việc chăm chỉ, dù ở trường hay ngoài trường. Bạn làm việc tốt với mọi người, từ bạn thân trong lớp tới các bạn bè. Bạn là người từ bi, người tình nguyện giúp đỡ những người bất hạnh khác như trẻ mồ côi hay nạn nhân bão lụt. Hay bạn có thể mô tả bản thân mình như người lãnh đạo được bầu làm trưởng lớp và cho ví dụ từ các hoạt động của bạn mà chỉ ra khả năng lãnh đạo người khác trong hoạt động trường học.

Đọc thêm  Học tập và điểm số

Đây là vấn đề thông thường nhưng nhiều học sinh thường không làm được vì họ không biết ý định của câu hỏi. Đây không phải là lúc để nói cho họ về gia đình bạn và họ hàng của bạn hay sở thích của bạn về trò chơi video hay âm nhạc v.v. Nó thực sự là về các khía cạnh nhân cách của bạn để cho họ có thể xác định liệu bạn là người đúng cho công ti của họ hay không.

Đọc thêm  Việc làm với toàn cầu

 

—-English version—-

 

A difficult question

I received an email from a student where he asked: “I had several job interviews; I thought I did well until a difficult question come up. They asked: “Tell me about yourself” and I did not know what to say. I explained to them about my family, my hobby, and my friends. Somehow they seemed to be losing interest and they let me go. I do not know how to answer this question. Please advice.”

 

Answer: “This is a common question that often comes up during a job interview but you should never talk about everything. The interviewer is not interested in knowing about your family or your friends. You want to know more about you whether you are the right person for the job or not. Do not quickly tell them everything but you must find out about their intention before giving an answer. You should ask: “Is there a particular aspect of my background that you would like more information on?” This will enable the interviewer to give you specific things to focus on so you can avoid telling them unnecessary things that may be inappropriate.

Regardless of the given direction you should focus on important facts about your professional career. Whatever you say must refer to your personal skills such as teamwork skills, soft-skills and your characters such as honesty, integrity, or compassion. You are applying for a job and what the company is interested in is whether you will fit in their company or not. Since they probably already ask you about your technical skills so this is the question about your characters. You may mention about being a team member in a capstone project and how you work well with others. You may tell a story about your activities outside the school such as you often volunteer to help poor people, flood victims, or orphan children in the local orphanage. Your answer should create an impression to the interviewer that you have the “right fit” to the job that you applied. You are the person who work hard, whether in school or outside of school. You work well with people, from classmates to friends. You are a compassionate person who volunteers to help other unfortunate people such as orphans or flood victims. Or you may describe yourself as a leader who is voted the head of the class and give example from your activities that indicates an ability to lead others in school activities.

Đọc thêm  Học cái gì?

This is a common question but many students often fail because they do not know the intention of the question. This is not the time to tell them everything about your family and your relatives or your hobby of video games or music etc. It is really about those aspects of your personality so they can determine whether you are the right person for their company or not.

Nguồn: science-technology.vn/?p=1309 (science-technology.vn)