Central Bank Digital Currency

[QC]

Mục lục

Tiền tệ kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương

CBDC là tiền tệ kỹ thuật số do ngân hàng trung ương phát hành có trạng thái đấu thầu hợp pháp tùy thuộc vào quy định của chính phủ hoặc luật pháp.

Tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC’s) là các loại tiền tệ fiat tồn tại ở dạng kỹ thuật số và được phát hành bởi các ngân hàng trung ương.

CBDC vẫn hoàn toàn nằm trong quỹ đạo của hệ thống tài chính trung gian truyền thống của các loại tiền tệ fiat, được hỗ trợ bởi sự tin tưởng vào nhà phát hành tiền tệ: ngân hàng trung ương quốc gia và cuối cùng là chính phủ có chủ quyền hoặc cơ quan chính trị đứng sau nó.

Chúng là một khái niệm được lấy cảm hứng từ – nhưng khác với – các loại tiền điện tử thực sự như Bitcoin (BTC) hoặc Ethereum (ETH). CBDC là các loại tiền tệ fiat như đô la Mỹ, euro hoặc yên Nhật, vì chúng được phát hành bởi các ngân hàng trung ương của các quốc gia tương ứng dưới dạng kỹ thuật số.

Kể từ tháng 11 năm 2020, không có triển khai CBDC nào được công bố công khai – thay vào đó, chúng chỉ tồn tại dưới dạng các dự án bằng chứng khái niệm, như Tiền tệ kỹ thuật số / Thanh toán điện tử của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc hoặc đồng peso kỹ thuật số của Uruguay ngân hàng trung ương của Uruguay.

CBDC có thể có hoặc không sử dụng cơ sở dữ liệu phân tán như blockchain; tuy nhiên, chúng không thể được coi là tiền điện tử thực sự. Chúng không được phân cấp do thực tế là các ngân hàng trung ương phát hành của họ duy trì quyền kiểm soát hoàn toàn đối với việc sản xuất và phân phối CBDC – giống như cách họ làm với các loại tiền tệ fiat truyền thống. Giá trị của chúng cũng không được hỗ trợ bởi bất cứ điều gì khác ngoài sự tin tưởng của công chúng đối với công ty phát hành.

Đọc thêm:  What Is a Wei?

Tuy nhiên, CBDC cung cấp một số lợi thế so với các hình thức tiền định danh khác, chẳng hạn như khả năng gửi chúng trực tiếp giữa hai bên mà không cần phải dựa vào bộ xử lý thanh toán của bên thứ ba. Các CBDC cũng cung cấp cho chính phủ quyền kiểm soát ngay lập tức hơn đối với tiền tệ của họ, dẫn đến việc thực thi chính sách tiền tệ hiệu quả hơn.

Central Bank Digital Currency

CBDCs are digital currencies issued by a central bank whose status as legal tender depends on government regulation or law.

Central bank digital currencies (CBDC’s) are fiat currencies that exist in a digital form and are issued by central banks.

CBDCs remain fully within the orbit of the traditional, intermediated financial system of fiat currencies, which are backed by trust in the currency’s issuer: a national central bank and ultimately, the sovereign government or political authority behind it.

They are a concept inspired by — but different from — true cryptocurrencies like Bitcoin (BTC) or Ethereum (ETH). CBDCs are fiat currencies like the U.S. dollar, euro or the Japanese yen, as they are issued by central banks of their respective nations in a digital form.

As of November 2020, there are no publicly available CBDC implementations — instead, they only exist in the form of proof-of-concept projects, like the Digital Currency/Electronic Payments of the People’s Bank of China, or the digital Uruguayan peso of the central bank of Uruguay.

CBDCs may or may not employ a distributed database like the blockchain; however, they cannot be considered true cryptocurrencies. They are not decentralized due to the fact that their issuing central banks maintain complete control over CBDC production and distribution — in the same way as they do with traditional fiat currencies. Their value is also not backed by anything other than the public’s trust in the issuer.

Đọc thêm:  What Is Tor?

CBDCs do, however, offer several advantages over other forms of fiat money, such as the ability to send them directly between two parties without having to rely on third-party payment processors. CBDCs also offer more immediate control by the government over its currency, resulting in more efficient implementation of monetary policy.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts