Centralized Exchange (CEX)

[QC]

Mục lục

Sàn giao dịch tập trung (CEX)

Sàn giao dịch tập trung (CEX) là một loại trao đổi tiền điện tử được điều hành bởi một công ty sở hữu nó theo cách thức tập trung.

Các sàn giao dịch tập trung thường tạo thuận lợi nhất cho các giao dịch giữa những người dùng bằng cách duy trì một sổ đặt hàng: một tập hợp các lệnh mua và bán được đăng bởi các nhà giao dịch cá nhân. Đơn đặt hàng là yêu cầu mua hoặc bán một số lượng nhất định của một loại tiền điện tử cụ thể ở một mức giá nhất định. CEX tổng hợp các đơn đặt hàng từ người dùng của họ và sau đó sử dụng phần mềm đặc biệt để khớp và thực hiện các lệnh mua và bán tương ứng.

Người dùng CEX không thực sự trao đổi tiền điện tử hoặc tiền pháp định với nhau. Thay vào đó, khi họ gửi tiền của mình vào một sàn giao dịch, sàn giao dịch sau sẽ tiếp quản các tài sản đó và cấp một lượng IOU tương ứng cho nhà giao dịch. Sàn giao dịch theo dõi nội bộ IOU của mọi người dùng khi họ đổi tay trong các giao dịch và chỉ chuyển đổi chúng thành tiền tệ thực tế tại thời điểm rút tiền.

Tính đến năm 2020, CEX là phương thức hoạt động phổ biến nhất cho các sàn giao dịch tiền điện tử. Tốc độ và hiệu quả chi phí của việc xử lý các giao dịch bởi một cơ quan có thẩm quyền duy nhất khiến chúng trở thành một địa điểm thuận tiện cho các nhà giao dịch trong ngày và các nhà đầu tư tiền điện tử để mua và bán tiền điện tử.

Đọc thêm:  What Is a Fish?

Tuy nhiên, sự phụ thuộc của CEX vào một thực thể trung tâm dẫn đến một số bất lợi. Các sàn giao dịch tập trung không tiết lộ các hoạt động nội bộ của họ cho người dùng, dẫn đến sự thiếu minh bạch dẫn đến các hành vi độc hại như giao dịch rửa và thao túng giá.

Việc họ nắm giữ tài sản của người dùng khiến sàn giao dịch tập trung trở thành mục tiêu sinh lợi cho những kẻ tấn công tiềm năng cả từ bên ngoài và bên trong tổ chức: vào năm 2019, hơn 292 triệu đô la tiền của khách hàng đã bị mất chỉ trong 12 vụ hack CEX lớn nhất.

Các vấn đề kỹ thuật hoặc các cuộc tấn công phối hợp có thể dẫn đến thời gian ngừng hoạt động đáng kể của các dịch vụ CEX, dẫn đến mất cơ hội giao dịch cho khách hàng của họ. Cuối cùng, các sàn giao dịch tập trung là mục tiêu dễ dàng cho sự kiểm duyệt của chính phủ, cho phép các cơ quan quản lý đóng băng và / hoặc thu giữ tiền của người dùng và buộc các công ty mẹ của sàn giao dịch tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng.

Centralized Exchange (CEX)

Centralized exchanges (CEXs) are a type of cryptocurrency exchange that is operated by a company that owns it in a centralized manner.

Centralized exchanges most commonly facilitate trades between users by maintaining an order book: a collection of buy and sell orders posted by individual traders. Orders are requests to buy or sell a certain amount of a specific cryptocurrency at a certain price. CEXs aggregate orders from their users and then use special software to match and execute the corresponding buy and sell orders.

CEX users do not actually exchange crypto or fiat currencies with each other. Instead, when they deposit their funds onto an exchange, the latter takes over the custody of those assets and issues a corresponding amount of IOUs to the trader. The exchange tracks every user’s IOUs internally as they change hands in trades and only converts them into actual currency at the moment of withdrawal of funds.

Đọc thêm:  What Is Escrow?

As of 2020, CEXs are the most widespread mode of operation for cryptocurrency exchanges. The speed and cost-efficiency of processing transactions by a single point of authority make them a convenient venue for day traders and crypto investors to purchase and sell crypto.

The reliance of CEXs on a central entity does lead to some disadvantages, however. Centralized exchanges do not reveal their internal operations to the users, leading to a lack of transparency that enables malicious practices such as wash trading and price manipulation.

The fact that they hold custody over users’ assets makes a centralized exchange a lucrative target for potential attackers both from outside and from within the organization: in 2019, over $292 million worth of customer funds have been lost in just the 12 largest CEX hacks.

Technical issues or coordinated attacks can lead to significant downtime of CEX services, leading to lost trade opportunities for their customers. Finally, centralized exchanges represent an easy target for government censorship, allowing regulators to freeze and/or seize user funds and force the exchanges’ parent companies to reveal their customers’ personal information.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts