Categories
HỌC

Chia sẻ 2 cách tính crossover rate của 2 dự án

Tính Crossover rate của 2 dự án là câu hỏi thường hay ra khi bài toán có 2 dự án và tính điểm suất sinh lợi giao nhau. Có 2 cách tính cơ bản.

Cách 1 là cách củ chuối nhất đó là vẽ sơ đồ 2 dự án với các mức suất sinh lợi khác nhau tương ứng với NPV. 2 dự án cắt nhau ở đâu chiếu lên trục tọa độ ra crossover rate.

Phương pháp này thực hiện khi có máy tính tài chính và tự động hóa tốt. Việc vẽ trên giấy là rất khó khả thi.

Cách 2 sử dụng thông thường hơn đó là sử dụng thủ thuật lấy dòng tiền 2 dự án trừ nhau rồi tính IRR của dự án mới đó.

Sau đây là ví dụ tôi trình bày sử dụng cách 2 để tìm crossover rate của 2 dự án.

Dự án X, Y có vòng đời trong 7 năm với CF như sau:

CFx = -300; -387; -193; -100; 600; 600; 850; -180

CFy = -405; 134; 134; 134; 134; 134; 134; 0

Muốn tìm crossover rate của X và Y, ta tìm IRR của dự án Z có dòng tiền bằng CFx-CFy

CFz = 105; -521; -327; -234; 466; 466; 716; -180

Muốn tìm IRR của Z ta sử dụng phương pháp thử r được bảng sau:

r= 10 %; NPV=104.74

r= 11 %; NPV=78.75

r= 12 %; NPV=54.48

r= 13 %; NPV=31.81

r= 14 %; NPV=10.62

r= 15 %; NPV=-9.16

Chọn r1=14%; r2=15% thỏa r2>r1; NPV1>0; NPV2<0

Vậy IRRz = crossover rate = r1 + (r2-r1)*NPV1/(NPV1+|NPV2|) = 14.54%

1 reply on “Chia sẻ 2 cách tính crossover rate của 2 dự án”