Categories
HỌC

Chia sẻ 2 cách tính IRR dễ dàng nhất trong quản trị tài chính

Trong các phương pháp thẩm định dự án NPV, IRR, MIRR, PI, Payback thì việc tính toán IRR và MIRR là phức tạp hơn các phương pháp còn lại. Và IRR là phức tạp hơn cả bởi vì một dự án có thể có nhiều giá trị IRR. Ở đây tôi chia sẻ 3 cách tính IRR phổ biến nhất (mà tôi biết)

Cách 1: Sử dụng phương trình

IRR hay là suất sinh lợi nội bộ của dự án, có nghĩa là suất sinh lợi mà dự án còn có thể chịu đựng được và không lỗ, tại đó NPV=0

Vậy suất sinh lợi nào làm NPV=0 thì đó chính là IRR.

Một bài toán sẽ có CF qua các kỳ, ta sẽ tính hiện giá dòng đó và cho =0, rút giá trị IRR.

Ưu điểm cách này:

  • Dễ dàng, nhanh, dễ hiểu.
  • Không xót nghiệm

Nhược điểm:

  • Nếu qua quá nhiều kỳ thì phương trình rất phức tạp, ví dụ 10 kỳ thì phương trình sẽ thành bậc 10, giải phương trình bậc 10 cũng hơi phê.
  • Bài toán lớn khó giải.

Cách 2: Sử dụng phương pháp thử r và tính NPV

thử tại mức r1 và r2 sao cho: r2>r1 và NPV1>0; NPV2<0

ta có IRR = r1 + (r2-r1)*NPV1/(NPV1+|NPV2|)

thường giá trị r2 và r1 gần nhau để tránh sai số (cách nhau 1 phần trăm)

Ưu điểm:

  • Cách tính dễ dàng, sáng sủa.
  • Không phải giải phương trình mũ cao.

Nhược điểm:

  • Việc lựa chọn r1 và r2 sẽ rất khó, và thường phải thử lâu.
  • Có thể xót nghiệm.

Sau đây là ví dụ 1 bài tôi tính IRR của 1 dự án:

CF0= -52125

CF1-CF8 = 12000

r=12%

IRR=>

Trả lời:

Lập bảng thử r và NPV của dự án:

r=12%; NPV= 7486.68

r=13%; NPV= 5460.24

r=14%; NPV= 3541.37

r=15%; NPV= 1722.86

r=16%; NPV= -1.91

Ta chọn r1=15%; r2=16%; NPV1=1722.86; NPV2=-1.91

Vậy: IRR = r1 + (r2-r1)*NPV1/(NPV1+|NPV2|) ~16%

1 reply on “Chia sẻ 2 cách tính IRR dễ dàng nhất trong quản trị tài chính”