Chiều hướng mới

Tôi nhận được một email một sinh viên viết: “Tháng sáu vừa rồi, em tốt nghiệp đại học. Đó là ngày hạnh phúc nhất đời em. Bố mẹ em hạnh phúc thế khi thấy em trong bộ lễ phục tốt nghiệp. Bố em nói: “Bố tự hào thế về con, bây giờ gia đình chúng ta cuối cùng đã có một người tốt nghiệp đại học, người đầu tiên trong gia đình chúng ta.” Đó là hơn sáu tháng trước, kể từ đó em vẫn sống cùng bố mẹ, không việc làm, không hi vọng, và không tương lai vì em học về kịch, một lĩnh vực có cơ hội việc làm hạn chế. Em có nhiều bạn bè cũng trong tình cảnh tương tự, một số học nhạc và hi vọng là ca sĩ, một số học về mốt và hi vọng là người mẫu thời trang nhưng không ai có khả năng tìm được việc làm. Bố mẹ em chấp nhận điều đó như định mệnh của em và hi vọng rằng em sẽ lấy chồng và chồng em sẽ chăm lo cho em. Em không đồng ý với họ nhưng vào lúc này em không biết phải làm gì. Em cảm thấy rất tồi tệ về tình trạng của em. Gần đây một người bạn chỉ cho em xem blog của thầy và em đọc lời khuyên của thầy cho các sinh viên khác và em ước rằng em biết về điều đó sớm hơn. Thầy có lời khuyên nào cho ai đó đang thất vọng thế như em không?”

 

Đáp: Nhiều sinh viên đã ra quyết định tương tự khi vào đại học. Họ không lập kế hoạch nghề nghiệp của họ từ cảnh quan thực tế mà đi theo “mơ ước tưởng tượng”. Là thanh niên, nhiều người thường mơ trở thành ai đó khác. Thỉnh thoảng những mơ ước này làm họ lẫn lộn và họ không nhận ra mình là ai và họ muốn trở thành ai. Sau một thời gian ngắn, một số người nhận ra rằng chọn lựa lĩnh vực học tập của họ là không thực tế và đổi lĩnh vực học tập nhưng nhiều người không làm điều đó. Tôi thường tự hỏi khi nào sinh viên thừa nhận rằng họ đã không trở thành ngôi sao điện ảnh, người mẫu, hay nhà văn nổi tiếng, hay bất kì cái gì khác mà một thanh niên thường mơ ước là vậy. Từ những đối thoại của tôi với sinh viên, họ bảo tôi rằng việc thừa nhận xảy ra khi họ hiểu những giới hạn cá nhân của họ; khi họ khám phá ra rằng cơ hội nhỏ thế để trở nên nổi tiếng, cuối cùng “giấc mơ tưởng tượng” của họ tan biến và bị thay thế bằng thực tại mà họ phải “xem xét nghiêm chỉnh về tương lai của mình.”

Bao giờ cũng có chọn lựa mà bạn có thể làm cho tương lai của bạn. Có các tuỳ chọn tồn tại sau khi bạn tốt nghiệp chừng nào bạn còn có động cơ và quyết tâm theo đuổi nghề nghiệp thứ hai dựa trên kĩ năng và khả năng của bạn.

Đọc thêm  Lập kế hoạch cho tương lai

Giải pháp tốt nhất sẽ là tiếp tục giáo dục của bạn trong lĩnh vực học tập khác. Gần như bất kì ai với bằng đại học trong các lĩnh vực khác cũng có thể đi dạy học. Bạn có thể cần bằng trong giáo dục bằng việc trở về trường để thu lấy nó. Bạn có thể xem xét việc dạy kịch ở trường hay học làm người tư vấn nhà trường sau khi theo một số lớp về tâm lí và tư vấn. Ngày nay, có nhu cầu cao trong khu vực chăm sóc sức khoẻ. Việc làm y tá là chọn lựa rất tốt. Có vài kiểu y tá, một số yêu cầu đào tạo hai năm, một số bốn năm tuỳ theo nghề nào bạn muốn theo đuổi. Có các chương trình được thiết kế cho người đã tốt nghiệp muốn đổi nghề. Bạn có thể lựa một chương trình khớp với nhu cầu của bạn, giúp bạn dịch chuyển vào lĩnh vực khác, phát triển kĩ năng mới, và tăng cơ hội của bạn trong tìm việc làm khác.

Giải pháp khác là bắt đầu tìm cơ hội bằng việc lấy kĩ năng bạn có và biến chúng thành ưu thế. Bạn có tri thức chuyên gia, tri thức và kinh nghiệm, đó là điều duy nhất. Kĩ năng của bạn trong trường kịch có thể là đặc biệt mà bạn thậm chí không nhận ra nó. Bạn cần tự hỏi bản thân mình: “Mình có kĩ năng nào mà người khác có thể cần? Mình có kĩ năng nào mà hầu hết mọi người không có? Bằng việc trả lời cho những câu hỏi này, bạn có thể đánh giá nghề nào sẽ là hợp nhất cho bạn?

Đây KHÔNG phải là lúc để cảm thấy tồi tệ. Bạn không thể ở nhà và cảm thấy cay đắng. Bạn KHÔNG bao giờ nên từ bỏ và để mọi thứ xảy ra cho bạn. Dũng cảm lên vì bạn nhận trách nhiệm cho nghề nghiệp của bạn. Đừng trách số phận của bạn, hay giấc mơ tưởng tượng của bạn, nó là trong quá khứ rồi. Bạn không thể thay đổi quá khứ được nhưng bạn có thể thay đổi được tương lai. Đừng mong đợi ai đó khác chăm sóc cho bạn. Bạn không thể trông cậy vào bất kì ai khác cho thành công nghề nghiệp riêng của bạn ngoài bạn. Bạn còn trẻ và tràn đầy năng lượng; dùng nó cho ưu thế riêng của bạn đi. Bạn phải phát triển cách nghĩ mới, thói quen mới, và sự bền bỉ để kiểm soát tương lai của bạn. “Kĩ năng mềm” của bạn mà bạn học được trong trường kịch có thể cho bạn ưu thế dẫn đầu. Trong thế giới thay đổi nhanh chóng này, kĩ năng được cần cho thành công ngày nay ít có tính đào tạo hàn lâm hay kĩ thuật mà nhiều về kĩ năng mềm như thông minh tình cảm, tính thích ứng, tính kiên cường, xây dựng quan hệ, tính đảm nhiệm, và kĩ năng lãnh đạo. Mọi thứ trong cuộc sống của bạn tồn tại bởi vì bạn đã chọn về cái gì đó. Mạnh dạn và nắm lấy ưu thế về kĩ năng mềm của bạn mà bạn đã có, có những cơ hội cho những người có kĩ năng này.

Đọc thêm  Hỏi xin sự giúp đỡ

Xin nhớ rằng thành công yêu cầu làm việc chăm chỉ, trách nhiệm cá nhân và chọn lựa tích cực. Bạn đã biết mọi thông tin bạn cần để thành công. Bạn chỉ cần một kế hoạch hành động mới. Bây giờ là lúc rồi.

 

—-English version—-

 

A new direction

I received an email where a student wrote: “Last June, I graduated from college. It was the happiest day of my life. My parents were so happy when they saw me in the graduation cap and gown. My father said: “I am so proud of you, now our family finally has a college graduate, the first in our family.” That was more than six months ago, since then I am still living with my parents, without jobs, without hope, and no future because I study drama, a field that have limited job opportunity. I have many friends who were in similar situation, some study music and hope to be singer, some study modeling and hope to be fashion model but none were able to find jobs. My parents accepted it as my destiny and hope that I will get married so my husband will take care of me. I do not agree with them but at this time I do not know what to do. I feel very bad for my situation. Recently a friend shows me your blog and I read your advices to other students and wish that I know about it earlier. Do you have any advice for someone so desperate like me?”

 

Answer: Many students have made similar decision when entering college. They do not plan their career from a practical perspective but follow a “fantasy dream”. As young person, many often dream to become someone else. Sometime these dreams confuse them and they fail to recognize who they are and who they wish to become. After a short time, some realize that their choices are not practical and change their fields of study but many do not. I often wonder when students conceded that they were not becoming a movie star, a model, or a famous writer, or whatever else that a young person often dreamed of being. From my conversation with students, they told me that the concession happened as they understand their personal limitations; when they discover that the chance is so small to become famous, eventually their “fantasy dreams” dissolve and are replaced by the reality that they should “get serious about their future”.

Đọc thêm  Lời khuyên cho sinh viên tốt nghiệp

There are always choices that you can make for your future. There are options that exist after you graduated as long as you have motivation and commitment to pursue a second career based on your skills and abilities.

The best solution would be to continue your education in other fields of study. Almost anyone with a bachelor’s degree in other fields can go into teaching. You may need a degree in education by returning to school to obtain it. You may consider teaching drama in school or learning to be a school counselor after taking several classes in psychology and counseling. Today, there are high demands in healthcare area. Nursing is a very good choice. There are several types of nurse, some require two-year training, some four-year depending on which career that you want to pursue. There are programs designed for graduates who want to change career. You can select program that fit your needs, helping you to shift into another fields, develop new skills, and increase your chance of finding another job.

Another solution is start looking for an opportunity by take the skills you have and turn those into an advantage. You have an expertise, knowledge and experience that are unique. Your skill in drama school may be special that you do not even recognize it. You need to ask yourself: “What skills do I have that others might want? What skills do I have that most do not? By having an answer to those questions, you can assess what career would work best for you?

This is NOT the time to feel bad. You cannot stay home and feel bitter. You should NEVER give up and let things happen to you. Have courage because you take responsibility for your career. Do not blame your destiny, or your fantasy dream, it is in the past. You cannot change the past but you can change the future. Do not expect someone else to take care of you. You cannot count on anyone else for your career success but you. You are young and full of energy; use it for your own advantage. You must develop a new mindset, new habits, and persistence to control your future. Your “soft-skills” that you learn in drama school can give you the leading edge. In this fast changing world, the skills needed for success today are less about academic or technical training but more about soft-skills such as emotional intelligence, adaptability, resiliency, relationship-building, accountability, and leadership skills. Everything in your life exists because you made a choice about something. Be brave and take advantage of your soft-skills that you already have, there are opportunities for people with these skills.

Please remember that success requires hard work, personal responsibility and positive choices. You already know all the information you need to succeed. You just need a new plan of action. Now is the time.

Nguồn: science-technology.vn/?p=1788 (science-technology.vn)