Chọn bạn

Bạn đại học có ảnh hưởng nhiều nhất lên nhau bởi vì bạn sẽ trở nên giống những người bạn dành phần lớn thời gian với họ. Là sinh viên, bạn nên chọn lựa bạn bè của bạn một cách cẩn thận bởi vì họ có thể ảnh hưởng tới học tập của bạn, điểm số của bạn, và về sau ảnh hưởng tới việc bạn sẽ trở nên thành công hay thất bại. Để đạt tới mục đích giáo dục của bạn, bạn cần bao quanh bản thân mình bằng những người bạn, người có đó để học tập, người có mục đích nghề nghiệp rõ ràng. Điều này cũng là đúng cho bạn trai hay bạn gái trong mối quan hệ lãng mạn.

Sinh viên năm thứ nhất thường không biết cách chọn bạn cẩn thận. Họ tìm ra bạn thông quan mối quan tâm của họ thay vì cái gì đó khác. Nếu họ thích trò chơi video, họ tìm bạn chơi trò chơi video; nếu họ thích phim ảnh, họ tìm bạn thích phim ảnh hay biết cái gì đó về các ngôi sao điện ảnh; nếu họ thích chè chén, họ tìm bạn cũng thích ăn uống tiệc tùng v.v. Thanh biên thường dễ dàng bị sao lãng bởi những mối quan tâm này và quên mất rằng họ vào đại học để được giáo dục, để học và xây dựng nghề nghiệp cho tương lai. Để tìm ai đó có thể giúp bạn học tập, chia sẻ mơ ước của bạn, và khuyến khích nhau đạt tới mục đích giáo dục, bạn sẽ cần có tính lựa chọn hơn bởi vì những người này là khó tìm thấy.

Đọc thêm  Học ở Mĩ

Mục đích của việc có bạn tốt trong trường là để giúp bạn cải tiến việc học của bạn. Ở cùng với những người bạn có tính học tập cho phép bạn phát triển cùng kĩ năng làm cho họ thành công. Thay đổi xảy ra qua việc trao đổi ý tưởng, chia sẻ thông tin và thói quen học tập khi bạn ngưỡng mộ họ về quyết tâm của họ, về tri thức và kĩ năng của họ, về đạo đức mà họ sống, và về nỗ lực của họ để đạt tới thành công không chỉ trong trường mà còn trong cuộc sống của họ.

Điều quan trọng là tìm những người có thái độ dự ứng bằng việc có bản kế hoạch nghề nghiệp, ai đó biết điều họ muốn trong cuộc sống, và ai đó đặt mục đích để làm việc hướng tới và tìm ra cách hoàn thành chúng. Đây là những dấu hiệu của chín chắn và quyết tâm mà hiếm có trong thanh niên. Bạn có thể tìm những người có đam mê về lĩnh vực nào đó, những người thường xuyên thăm dò và học tập, người có nhiều mối quan tâm và tận hưởng chia sẻ điều họ đã học với người khác. Đây là những dấu hiệu của những người đạt tới những điều lớn lao. Bạn có thể tìm những người yêu đọc, đặc biệt có tri thức rộng về xu hướng công nghệ vì họ có thể giúp bạn về lời khuyên nghề nghiệp của bạn, giúp bạn đặt chiều hướng và đạt tới mục đích của bạn. Dành nhiều thời gian với loại người này sẽ không chỉ cung cấp cho bạn cách tốt hơn để đạt tới các mục đích giáo dục của bạn mà nó sẽ giúp bạn thiết lập mối quan hệ tốt mà có thể kéo dài bên ngoài đại học và có thể là những người bạn đời của bạn.

Đọc thêm  Đối thoại ở Thượng Hải

 

—-English version—-

 

Selecting friends

 

College friends have the most influence on each other because you will become more like the people you spend the most time with. As student, you should select your friends carefully because they can affect your learning, your grade, and consequently how success or failure you will become. To achieve your educational goals, you need to surround yourself with friends who are there to study, who have clear career goals. This is also true for boyfriend or girl friend in romantic relationships.

First year college students often do not know how to select friends carefully. They find friends via their interests rather than something else. If they like videogames, they find friends who play videogames; if they like movies, they find friends who like movies or know something about movies stars; if they like to party, they find friends who also like to go to party etc. Young people often get easily distracted by these interests and forget that they go to college to get educated, to learn and building a career for the future. To find someone who can help you to study, to share your dream with, and to encourage each other to achieve the education goals than you will need to be more selective because these people are hard to find.

Đọc thêm  Đổi phương hướng nghề nghiệp

The goal of having good friends in school is to help you to improve your learning. Being with friends who are studious allows you to develop the same skills that make them successful. The change happens through exchange of ideas, sharing information and study habit as you admire them for their determination, for their knowledge and skills, for the ethics that they live by, and for their efforts to achieve success not only in school, but also in their life.

It is important to look for people who are proactive by having a career plan, someone who know what they want in life, and someone who set goals to work toward and find a way to accomplish them. These are signs of maturity and determination which are rare among young people. You may want to look for people who are passionate about certain area, people who are constantly exploring and learning, who have many interests and enjoy sharing what they have learned with others. These are signs of people who would achieve great things. You may want to look for people who love to read, especially having a broad knowledge about technology trends as they can help you on your career advice, help you set your direction and achieve your goals. Spending more time with these kinds of people will not only provide you with a better way to achieve your educational goals but it will help you to establish a good relationship that may last beyond college and could be friends for life.

Nguồn: science-technology.vn/?p=836 (science-technology.vn)