Chuẩn bị cho tương lai của bạn

Tưởng tượng rằng bạn du hành trong rừng thẳm không có bản đồ hay dương buồm nơi biển khơi không có la bafb. Mọi thứ có thể diễn ra ổn thoả một chốc, nhưng ở điểm nào đó bạn sẽ nhận ra rằng bạn phạm phải sai lầm lớn. Cùng điều đó là đúng nếu bạn vào đại học mà không có phương hướng và kế hoạch nghề nghiệp. Bao nhiêu sinh viên 17 hay 18 tuổi nghĩ về kế hoạch nghề nghiệp hay biết điều họ muốn khi họ vào đại học? Bao nhiêu sinh viên vào đại học mà không có “la bàn” hay “bản đồ”? Đó là lí do tại sao có người tốt nghiệp bị thất nghiệp, những người có bằng cấp mà không có việc làm. Để tránh thảm hoạ như vậy, bạn cần nghĩ một cách nghiêm chỉnh về giáo dục của bạn và làm bản kế hoạch để đạt tới mục đích nghề nghiệp của bạn.

Bất kể nơi bạn sống, phần lớn việc làm tương lai sẽ yêu cầu giáo dục đại học. Ích lợi của việc đầu tư vào giáo dục đại học là tốt hơn bất kì đầu tư nào bạn có thể làm trong đời bạn. Bạn sẽ được lương cao hơn và cơ hội tốt hơn để chăm sóc cho bạn và gia đình bạn. Tất nhiên bạn phải lập kế hoạch cẩn thận để đạt tới múc đích của bạn. Mục đích nghề nghiệp là cái gì đó bạn phải cam kết và quyết tâm đạt tới nó bởi vì nó sẽ thay đổi cuộc đời bạn hoàn toàn. Bạn phải hiểu rằng bằng cấp CHỈ là chìa khoá để mở ra cánh cửa cơ hội nhưng để ĐI VÀO bạn cần kĩ năng, tri thức, đam mê, thái độ, và tính cách cá nhân. Nhiều người tốt nghiệp có thể mở cánh cửa nhưng không thể vào được bởi vì họ không có kĩ năng, và đó là thảm kịch.

Khi phụ huynh bảo con cái lấy bằng đại học, điều đó ngụ ý lấy cái gì đó mà sẽ cho phép họ kiếm sống. Ngày nay bằng cấp không đảm bảo việc làm thêm nữa cho nên cả phụ huynh và con cái đều phải thảo luận nghiêm chỉnh về học khu vực nào và không học chỉ để có bằng cấp. Thỉnh thoảng phụ huynh không biết lĩnh vực học tập nào sẽ cho phép con em họ kiếm được việc làm tốt bởi vì thông tin không có sẵn. Trong trường hợp đó, sinh viên cần làm nghiên cứu riêng của họ và thảo luận với bố mẹ họ. Mặc dầu việc làm ở thị trường địa phương có thể biến thiên nhưng phần lớn việc làm tương lai sẽ là trong khu vực Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học (STEM) và trong số chúng, công nghệ có lẽ là tăng trưởng nhanh nhất và có nhu cầu cao nhất.

Nhiều người khuyên sinh viên “đi theo mơ ước của bạn” dù nó là bất kì cái gì nhưng họ quên mất không nhắc rằng “mơ ước của bạn” phải hiện thực. Mọi thanh niên đều có mơ ước, nơi họ ước ao rằng họ có thể làm cái gì đó kì diệu nhưng sự kiện là mơ ước phải được kiểm nghiệm với thực tại và phải có tính thực hành. Bạn phải biết rằng sớm hay muộn bạn sẽ cần kiếm sống. Bạn không thể sống trong mơ khi bạn phải trả hoá đơn, phải mua thức ăn, và cần chỗ nào đó để ở. Bạn phải hiểu rằng trong cuộc sống, bạn một mình. Bạn không thể dựa vào bố mẹ bạn giúp bạn mãi mãi được. Không ai có thể học cho bạn, nghĩ cho bạn, hay làm các thứ cho bạn. Tương lai của bạn là của bạn để tạo ra và bằng việc lập kế hoạch cho nó một cách cẩn thận, nó sẽ cho bạn phương hướng để tạo ra tương lai riêng của bạn.

Là sinh viên đại học, bạn phải lập kế hoạch nghề nghiệp của bạn sớm nhất có thể được. Bạn phải lập kế hoạch thời gian của bạn dành cho học tập, lựa chọn bạn bè người có kế hoạch tương tự, và đưa nỗ lực của bạn vào để có được điều bạn muốn. Với tri thức và kĩ năng đúng, bạn có khả năng làm nhiều điều mà bạn thậm chí không xét tới vào lúc này. Phần lớn các sinh viên chỉ dùng một phần năng lực của họ nhưng họ có thể làm nhiều hơn bằng việc mở rộng tri thức của họ, nhận ra khả năng của họ, tài năng của họ, và tiềm năng của họ để làm nhiều hơn là họ có thể tưởng tượng.

Là sinh viên đại học, bạn chỉ có thời gian giới hạn để chuẩn bị cho tương lai của bạn cho nên bạn phải đừng làm phí hoài nó. Thời gian trôi nhanh nhưng phần lớn thanh niên không nhận ra điều đó mãi cho tới khi quá muộn. Một ngày nào đó bạn sẽ nhìn lại và ước ao rằng bạn nên biết kĩ hơn. Khi vào đại học có lẽ bạn quá bận rộn với nhiều thứ mà phần lớn nam và nữ thanh niên thường làm. Lời khuyên của tôi: “Mọi thứ có thể chờ đợi nhưng việc học của bạn thì không thể chờ được.” Bạn nên nhìn về tương lai, nhìn vào cuộc sống bạn sẽ có, nhìn vào cơ hội bạn sẽ theo đuổi, và cách bạn sẽ làm cho bố mẹ bạn tự hào. Hiểu bức tranh lớn này sẽ cho phép bạn duy trì hội tụ thay vì bị sao lãng bởi những cám dỗ khác.

Là sinh viên đại học, bạn chịu trách nhiệm cho bản thân bạn đầu tiên, thế rồi tới gia đình bạn và xã hội của bạn. Hội tụ vào phát triển bản kế hoạch nghề nghiệp của bạn, lựa chọn đúng lĩnh vực học tập, thu nhận tri thức và phát triển kĩ năng sẽ cho phép bạn tiến lên trước người khác, những người vẫn còn bị bối rối bởi những thứ không quan trọng khác. Đừng để bất kì ai giữ bạn xa khỏi mục đích nghề nghiệp của bạn. Bạn vào đại học để được giáo dục, để là người có hiểu biết, để là người tốt hơn, để là người có trách nhiệm hơn, để phát triển nghề nghiệp mà bạn sẽ làm việc trong thời gian dài vì “Mọi thứ có thể đợi nhưng việc học của bạn không thể đợi.”

Trong mười năm qua, tôi đã dạy ở nhiều nước và tôi thấy nhiều sai lầm thế bị sinh viên đại học phạm phải, phần lớn do thiếu thông tin và lập kế hoạch nghề nghiệp bị hạn chế. Nhiều người tốt nghiệp bị thất nghiệp bảo tôi rằng họ ước ao là họ sẽ biết tốt hơn nhưng quá trễ để thay đổi. Tôi bảo họ: “Không bao giờ quá trễ để học bất kì cái gì.” Chừng nào họ còn sẵn lòng xây dựng kế hoạch nghề nghiệp khác, làm nỗ lực để đạt tới nó thì sự việc sẽ cải thiện. Không có lí do để còn trong cay đắng; không có thời gian để phí hoài vì họ không nên cảm thấy tiếc cho bản thân họ. Tôi khuyên họ: “Mọi người đều phạm sai lầm, học từ sai lầm của bạn và đừng phạm sai lầm lần nữa.” Điều tốt nhất là kiểm điểm thị trường việc làm địa phương của bạn, cố gắng tìm ra các khu vực vẫn có cơ hội và làm kế hoạch quay lại trường và học những kĩ năng được cần đó. Nếu trường địa phương của bạn không dạy chúng, đi lên internet và tìm bài học trực tuyến hay các môn học trực tuyến mở cho đại chúng (MOOC) và đích thân bạn học chúng. Khi một sinh viên nói: “Nhưng phần lớn các môn này đều dạy trong tiếng Anh,” tôi bảo anh ta: “Vậy học tiếng Anh đi, nếu bạn cần một việc thì bạn làm bất kì cái gì nó cần để có được nó. Bạn không thể đợi cho tới khi ai đó chuẩn bị mọi thứ cho bạn được. Nếu bạn đói bạn phải đi và kiếm thức ăn. Bạn không thể chờ đợi mãi cho tới khi ai đó đưa thức ăn vào mồm bạn được.” Điều tốt nhất của bài học trực tuyến và MOOC là bạn KHÔNG phải trả cái gì cả. Đó là lí do tại sao có hàng triệu sinh viên đang học các môn học này từ các nước trên khắp thế giới. Sớm hay muộn bạn sẽ phải cạnh tranh với những sinh viên này về việc làm cho nên tốt hơn cả là bạn làm nó bây giờ.

Với sinh viên đại học, nếu bạn KHÔNG lập kế hoạch nghề nghiệp của mình, đặt mục đích giáo dục của mình, xây dựng thói quen học tập tốt, và tích cực theo đuổi mục đích giáo dục của bạn, thì bạn vẫn đang bước đi trong rừng rậm mà không có bản đồ, hay du hành ở biển khơi mà không có la bàn. Một ngày nào đó bạn sẽ biết rằng bạn đang phạm phải sai lầm lớn. Nhưng vào lúc đó nhớ rằng tôi đã cảnh báo cho bạn rồi.

 

—English version

 

Preparing for your future

Imagine that you travel in a dense forest without a map or sailing at the wide open sea without a compass, Things may go well for a while, but at some point you will realize that you made a big mistake. The same is true if you go to college without direction and a career plan. How many 17 or 18 year old students ever think about a career plan or know what they want when they go to college? How many students go to college without any “compass” or “map”? That is why there are unemployed graduates, people who have degree but no job. To avoid such disaster, you need to think seriously about your education and make a plan to achieve your career goals.

Regardless where you live, most future jobs will require a college education. The benefit of investing in college education is better than any investment you could make in your life. You will get higher salary and better opportunities to take care of you and your family. Of course you have to plan carefully to achieve your goal. A career goal is something that you must commit and determine to achieve it because it will change your life completely. You must understand that a degree is ONLY a key to open the opportunity door but to ENTER your need skills, knowledge, passion, attitude, and personal characteristic. Many graduates can open the door but cannot enter because they do not have the skills, and that is tragic.

When parents tell children to get a college degree, it means to get something that will allow them to make a living. Today degree does not guarantee a job anymore so both parents and children must have serious discussion about what area to study and not just get a degree. Sometime parents do not know which fields of study would allow their children to get a good job because the information is not available. In that case, students need to do their own research and discuss with their parents. Although jobs at local market may vary but most future jobs will be in the areas of Science, Technology, Engineering and Math (STEM) and among them, technology is probably the fastest growing and has highest demand.

Many people advise students to “follow your dream” whatever it is but they forget to mention that “your dream” must be realistic. Every young people have dream where they wish that they could do something wonderful but the fact is a dream must be validated with reality and be practical. You must know that sooner or later you will need to make a living. You cannot live in a dream when you must pay bills, must buy food, and need someplace to stay. You must understand that in life, you are alone. You cannot count on your parents to help you forever. No one can study for you, think for you, or do thing for you. Your future is yours to create and by plan it careful, it will gives you the direction to create your own future.

As college students, you must plan your career as soon as possible. You must plan your time to study, selecting friends who have similar plan, and put in your effort to get what you want. With the right knowledge and skills, you are capable of doing many things you may not even consider at this time. Most students only use a fraction of their capabilities but they could do more by expanding their knowledge, realize their ability, their talents, and their potential to do more than they can imagine.

As college students, you only have a limited time to prepare for your future so you should not waste it. Time goes fast but most young people do not realize it until it is too late. Someday you will look back and wish that you should know better. When enter college you probably are too busy with so many things that most young men and women often do. My advice: “Everything can wait but your study cannot.” You should look forward to the future, to the life that you will have, to the opportunities that you will pursue, and how you will make your parents’ proud. Understand this big picture will allow you to stay focus rather being distracted by other temptations.

As college students, you are responsible to yourself first, then your family and your society. Focus on developing your career plan, selecting the right field of study, acquiring knowledge and developing skills will allow you to be ahead of others who are still confused by other unimportant things. Do not let anyone to keep you away from your career goals. You go to college to be educated, to be a knowledgeable person, to be a better person, to be a more responsible person, to develop a career that you will work for a long time as “Everything can wait but your study cannot.”

For the past ten years, I have taught in many countries and I saw so many mistakes made by college students, mostly due to the lack of information and limited career planning. Many unemployed graduates told me that they wish that they would know better but it is too late to change. I told them: “It is never too late to learn anything”. As long as they are willing to build another career plan, make an effort to achieve it then thing will improve. There is no reason to stay bitter; there is no time to waste as they should not feel sorry for themselves. I advised them: “Everybody make mistake, learn from your mistake and do not make the mistake again.” The best thing is to review your local job market, try to find areas that still have opportunities and make plan to go back to school and learn those needed skills. If your local schools do not teach them, go to the internet and search for on line tutorials or Massive Open Online Course (MOOC) and learn them by yourself. When a student said: “But most of these courses are taught in English.” I told him: “So learn English, if you need a job then you do whatever it take to get it. You cannot wait until somebody prepares everything for you. If you are hungry you have to go and get the food. You cannot wait until somebody put the food in your mouth.” The best thing of online tutorials and MOOC is you do NOT have to pay anything. That is why there are millions of students who are taking these courses from countries all over the world. Sooner or later you will have to compete with these students for jobs so it is better that you do it now.

For college students, if you do NOT plan your careers, set your education goal, develop skills, build a good study habit, and actively pursue your education goal, then you are still walking in a dense forest without a map, or travel in open sea without a compass. Someday you will learn that you are making a big mistake. But at that time remember that I have warned you.

Nguồn: science-technology.vn/?p=3582 (science-technology.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.