Chứng chỉ PMP là gì?

PMP viết tắt của Project Management Professional, đây là một loại chứng chỉ được cấp bởi PMI (Project Management Institute) của Hoa Kỳ. Chứng chỉ PMP là loại chứng chỉ về quản lý dự án.

Chứng chỉ PMP được xem như một chứng chỉ cốt lõi “gối đầu giường” của những nhà quản lý dự án. Dựa trên khảo sát về lương người có chứng chỉ PMP so với những người ko có chứng chỉ trong cùng lĩnh vực có mức lương cao hơn khoảng 25%.

Điều kiện thi PMP: Có 2 điều kiện để được thi PMP

 • Nếu là đại học cần tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm QLDA + 4500 giờ QLDA.
 • Nếu là phổ thông cần tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm QLDA + 7500 giờ QLDA.
 • Cần có 35 contact hours (35 giờ học QLDA). Để có 35 contact hours bạn cần từ 35$-2000$ (Rẻ nhất học online tại http://liprof.com)

Tài liệu học PMP:

 1. Head First
 2. Rita
 3. PMBOK 5

Lưu ý chứng chỉ cần review 3 năm một lần (cần apply 60 PDUs + 60-150$ lệ phí tuỳ là member hay không).

Thời gian cần thiết để học để lấy PMP:

 • Cần trung bình từ 2-4 tháng để học thi lấy chứng chỉ PMP (200-400 giờ học).
 • Để hiệu quả một ngày nên giành khoảng 3 giờ để ôn luyện.

Chi phí để thi chứng chỉ PMP:

 • Đăng ký thành viên PMI: 139$
 • Lệ phí thi: 405$
 • 35 Contact Hours: 200$
 • Sách vở tài liệu: 100$

=> Chi phí bề nổi khoảng 900$, đi lại rồi backup nữa tầm 1000-1500$ vì có thể lấy 35 Contact Hours mất phí cao hơn và đăng ký các kỳ thi thử mất phí.

Tham khảo nguồn: http://hocpmp.com

 

 

1 thought on “Chứng chỉ PMP là gì?”

Comments are closed.