Categories
IT

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tài khoản google mail gmail bị đầy (hết storage)

Google cho phép dung lượng là 15GB cho 3 loại lưu trữ dùng chung đó là Email, Photo và Docs.

Nếu dung lượng này cạn thì sẽ thế nào:

  • Không thể nhận email mới được: email tới tài khoản bạn sẽ bị trả về (return) người gởi. Điều này cũng có nghĩa google không hỗ trợ cơ chế FIFO cho email.
  • Không thể upload photo nữa.
  • Không thể upload vào Google Drive
  • Không thể gởi email mới được (new message)

Tuy thế bạn sẽ nhận được thông báo từ google mỗi khi sử dụng bất kỳ một sản phẩm nào để biết storage của mình đã bị limit.

Với những bạn thường xuyên sử dụng email thì storage này sẽ nhanh bị limit, nên kiểm tra xem storage của mình để tránh trường hợp xấu xảy ra. Link kiểm tra: https://www.google.com/settings/storage/

Nguồn tham khảo: https://support.google.com/mail/answer/6558?hl=en