Trần Thanh Tùng
Học vị: Thạc sĩ
Chuyên môn: Quản trị

Hà Minh Trang
Học vị: Thạc sĩ
Chuyên môn: Quản trị

Lê Thị Bích Diệp
Học vị: Thạc sĩ
Chuyên môn: Quản trị

Lê Thị Thanh Tâm
Học vị: Thạc sĩ
Chuyên môn: Quản trị

Nguyễn Xuân Xanh
Học vị: Thạc sĩ
Chuyên môn: Quản trị

Trần Ngọc Quý
Học vị: Thạc sĩ
Chuyên môn: Quản trị

Như Phùng
Học vị: Thạc sĩ
Chuyên môn: Quản trị

Phan Ngọc Luân
Học vị: Thạc sĩ
Chuyên môn: Phân tích dữ liệu

Nguyễn Hữu Ngọ
Học vị: Thạc sĩ
Chuyên môn: Phân tích chứng khoán

Nguyễn Thị Kim Oanh
Học vị: Thạc sĩ
Chuyên môn: Kế toán – Kiểm toán

Cao Quốc Việt
Học vị: Tiến sĩ
Chuyên môn: Nghiên cứu khoa học

My Crush 🙂
Học vị: Cử nhân
Chuyên môn: Lập trình viên