Collateralized Debt Position (CDP)

[QC]

Mục lục

Vị thế Nợ thế chấp (CDP)

Vị thế nợ được thế chấp được giữ bằng cách khóa tài sản thế chấp trong các hợp đồng thông minh để tạo ra stablecoin.

Vị thế nợ có thế chấp (CDP) là vị thế được tạo bằng cách khóa tài sản thế chấp trong hợp đồng thông minh của MakerDAO để tạo ra stablecoin phi tập trung, DAI.

Giá trị của tài sản thế chấp bị khóa trong CDP luôn cần phải vượt quá 150% giá trị của DAI mà nó được sử dụng để tạo ra. Nếu một vị trí trở nên phi tập trung, các tài sản bị khóa trong hợp đồng thông minh sẽ được bán để trả lại cho DAI đã tạo, khoản phạt thanh lý 13% và phí ổn định (hiện ở mức 8,5% mỗi năm).

DAI được tạo ra về cơ bản là một khoản vay phi tập trung được hỗ trợ bằng giá trị của tài sản thế chấp; để mở khóa tài sản thế chấp, người dùng cần trả lại DAI đã tạo cộng với phí ổn định. Mỗi stablecoin DAI đang lưu hành – gần 440 triệu vào thời điểm viết bài – đã được tạo ra theo cách này.

Theo truyền thống, chỉ có Ether mới có thể được sử dụng để tài trợ cho CDP của MakerDAO, nhưng giờ đây BAT, USDC, WBTC, TUSD, KNC, ZRX và MANA cũng được hỗ trợ. Một stablecoin phi tập trung chỉ được hỗ trợ bởi Ether vẫn có sẵn và được gọi là SAI.

Trong khi MakerDAO giới thiệu CDP, về mặt kỹ thuật, các dự án DeFi khác có thể áp dụng CDP như một thuật ngữ và một hệ thống trong tương lai.

Collateralized Debt Position (CDP)

A collateralized debt position is held by locking collateral in smart contracts to generate stablecoins.

Đọc thêm:  What Is a Pre-Mine?

A collateralized debt position (CDP) is the position created by locking collateral in MakerDAO’s smart contract to generate its decentralized stablecoin, DAI.This system was introduced to the decentralized finance world by the MakerDAO team and is how its decentralized stablecoin DAI is created.

The value of the collateral locked in a CDP needs always to exceed 150% of the value of DAI that it was used to generate. If a position becomes undercollateralized, the assets locked in the smart contract get sold to pay back for the DAI generated, a 13% liquidation penalty and the stability fees (currently at 8.5% per year.)

The generated DAI is basically a decentralized loan backed by the value of the collateral; in order to unlock the collateral, a user needs to pay back the DAI generated plus the stability fees. Each of the DAI stablecoins in circulation — nearly 440 million at the time of writing — has been created this way.

Traditionally, only Ether could be used to fund MakerDAO’s CDPs, but now BAT, USDC, WBTC, TUSD, KNC, ZRX and MANA are also supported. A decentralized stablecoin backed by Ether-only is still available and is called SAI.

While MakerDAO introduced CDPs, technically other DeFi projects could adopt CDPs both as a term and a system in the future.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts