Công nhân kĩ năng

Đối diện với thiếu hụt nghiêm trọng về công nhân có kĩ năng để tăng trưởng kinh tế, Đức công bố rằng nó đón chào công nhân có kĩ năng tới và làm việc ở Đức. Ông đại sứ Đức ở Ấn Độ, Michael Steiner nói nước ông ấy đón chào những người nước ngoài có kĩ năng, và làm dễ dàng cho họ tới làm việc ở đó.

Ông Steiner phát biểu cho sinh viên đại học ở Ấn Độ: “Chúng tôi cần sinh viên Ấn Độ, chúng tôi cần công nhân CNTT có kĩ năng, và chúng tôi cần các chuyên gia Ấn Độ tới Đức để học tập và cũng để làm việc. Bây giờ điều đó dễ dàng hơn nhiều rồi, xin mời các bạn tới.” Ông ấy thừa nhận rằng mười – mười hai năm trước đã là khó cho người ngoài tới làm việc ở Đức nhưng tình huống đã thay đổi trong những năm qua khi nhiều người đã nhận ra nhu cầu mở cửa cho đất nước. Ông ấy nói với các sinh viên: “Trong quá khứ điều đó là khá khó, bởi vì chúng tôi là xã hội chỉ muốn các bạn tới như khách du lịch. Nếu các bạn muốn làm việc hay muốn học tập, điều đó là khá khó.”

Ông Steiner cũng khuyến khích sinh viên học tiếng Đức, vì điều đó mở ra nhiều cách cho họ tới làm việc. Ông ấy nói: “Tất nhiên học tiếng Đức là có nghĩa. Điều đầu tiên hiển nhiên nó làm giầu cho bạn, nó cho phép bạn có chân trời rộng hơn. Thứ hai, nó làm tăng cơ hội của bạn khi nó đi vào việc làm tương lai của bạn.” Ông ấy cũng nói rằng việc học ngôn ngữ sẽ đem hai nước lại gần nhau hơn. “Nó đem các nước lại với nhau. Điều đó là tốt cho nước chúng tôi vì chúng tôi muốn có nhiều người nhất có thể được học tiếng Đức, để cho bạn cũng có thể vào và làm việc. Điều đó là tốt cho bạn và tốt cho Ấn Độ như một toàn thể.”

Đọc thêm  Kĩ năng duy nhất bạn cần

Ông đại sứ cũng chia sẻ kinh nghiệm của ông ấy về việc tới thăm một làng trong chuyến đi hai ngày của ông ấy hôm qua. Ông ấy nói: “Chúng tôi lái xe tới một làng nhỏ không có điện và điều thực sự làm chúng tôi say mê là thấy có nhiều người trẻ đang học lập trình máy tính dưới ánh nến. Họ viết mã trên giấy vì không có máy tính và người hướng dẫn kiểm mã của họ từng dòng một, và tôi phải nói với các bạn là đó là cái gì đó tôi sẽ không quên.”

Hiện thời nhiều nước châu Âu có số người tốt nghiệp đại học thất nghiệp rất cao nhưng phần lớn trong họ không có các kĩ năng như công nghệ thông tin hay kĩ nghệ. Trong nhiều năm, các chính phủ đã khuyến khích thanh niên học về máy tính và kĩ nghệ nhưng ít người theo lời khuyên này. Đa số sinh viên ưa thích nghệ thuật, sân khấu, người mẫu thời trang, điện ảnh, trang trí và âm nhạc vì nhiều người bị mê hoặc bởi ý tưởng trở thành ngôi sao điện ảnh, ngôi sao nhạc rock, người mẫu thời trang hay người trang trí nội thất.

Đọc thêm  Thư cho sinh viên năm thứ nhất

 

—-English version—-

 

Skill workers

Facing a serious critical shortage of skilled workers to grow the economy, Germany announces that it welcome skilled workers to come and work in Germany. German Ambassador in India, Michael Steiner said his country is welcoming skilled foreigners, and making it easier for them to work there.

Mr. Steiner addressing university students in India: “We need Indian students, we need skilled IT workers, and we need Indian specialists to come to Germany to study and also to work. It is much easier now, please come.” He admitted that ten-twelve years ago it was difficult for outsiders to work in Germany, but the situation has changed over the years as people have realized the need to open up the country. He told students: “In the past it was pretty difficult, because we were the society only wanted you to come in as tourist. If you who wants to work or wants to study, it was pretty difficult.”

Mr. Steiner also encouraged students to learn German language, as it opened several ways for them to come in to work. He said: “Of course it makes sense to learn German. First thing it is obviously enriches you, it allows you to have broader horizon. Secondly, it increases your chances when it comes to your future job.” He also said that learning the language would bring the two countries closer. “It brings countries together. It is good for our country because we would like to have as many people as possible who learn German so that you can also enter and work. It is good for you and good for India as a whole.”

Đọc thêm  Lập kế hoạch cho tương lai Phần 2

The ambassador also shared his experience of visiting a village during his two-day tour yesterday. He said: “We drove to a little village which has no electricity and it was really fascinating to see there was a lot of young person studying computer programming under candles. They write codes in paper because there was no computer and the instructors check their code line by line. and I must tell you that it was something I would not forget.”

Currently many European countries have a very high number of unemployed college graduates but most of them do not have the needed skills such as Information technology or engineering. For years, governments have encouraged young people to learn computer and engineering but few followed the advices. A majority of students prefer arts, theaters, fashion modeling, films, decoration, and music as many were lured by the idea of becoming movie stars, rock stars, fashion models or interior decorators.

Nguồn: science-technology.vn/?p=349 (science-technology.vn)