Khóa học ngôn ngữ lập trình Haskell

10 weeks
All levels
19 lessons
0 quizzes
0 students

Ngôn ngữ lập trình Haskell là ngôn ngữ polymorphic, statically typed, purely functional và lazy with type inference.
Khóa học này giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Haskell cùng với các đặc tính của mô hình lập trình chức năng. Bạn không cần kiến thức nền tảng nào để theo học series này. Tuy nhiên nếu bạn đã từng lập trình các ngôn ngữ mệnh lệnh như C++, Java, PHP… thì sẽ dễ tiếp thu hơn.

Long Nguyen
Official channels: https://www.youtube.com/user/logauit