Cuộc sống đại học

Một số sinh viên đại học coi bài tập về nhà, câu hỏi, và bài đọc như nhiệm vụ được giáo sư yêu cầu rằng họ phải làm để qua được môn học nhưng thực tại không ngụ ý điều gì với họ. Đây là cách nhìn sai về học tập. Họ cần hiểu rằng mọi công việc nhà trường đều là công cụ giúp cho họ phát triển kĩ năng riêng của họ. Bằng việc chỉ làm tối thiểu công việc chỉ để qua được môn học, tự bản thân họ đang khước từ cơ hội phát triển kĩ năng của họ. Nếu bạn chú ý, bạn sẽ thấy rằng có nhiều người đi qua cuộc sống nhưng không bao giờ nhận ra tiềm năng của họ. Họ không có việc làm chắc chắn, mà chỉ chuyển từ việc chán này sang việc khác bởi vì họ không có kĩ năng được cần. Họ có bằng đại học nhưng đánh mất giấc mơ của họ vì họ đang vật lộn để sống cuộc sống không được hoàn thành và không có động cơ làm bất kì cái gì. Đừng để cho điều đó xảy ra cho bạn.

Là sinh viên đại học, bạn nên phát triển kĩ năng của bạn hướng tới cái gì đó mà bạn muốn làm. Ngay cả vào lúc này, nó có thể chỉ là mơ ước nhưng vấn đề là tuỳ vào bạn để làm cho mơ ước của bạn thành thực tại. Vấn đề là tuỳ ở bạn để nhận ra những khả năng và chọn lựa phía trước bạn vì tương lai là trong tay bạn. Lí do bạn vào đại học là để được giáo dục và chỉ bạn mới có thể quyết định được bạn muốn gì. Không ai nói đại học là dễ. Giáo dục đại học thành công yêu cầu nhiều năm làm việc cần mẫn, và bạn không thể thành công mà không có quyết tâm và hi sinh. Tôi tin rằng phần lớn sinh viên có thể thành công ở đại học và rằng khối lượng công việc vất vả, chuyên tâm, và quyết tâm là điều tách bạch những người thành công với những người không thành công.

Một số người coi đại học như quá trình gạn lọc nơi người tốt nghiệp kiếm được việc làm tốt vì họ đã tự chuẩn bị tốt thế nào qua làm việc cần cù ở đại học. Họ đã chứng tỏ rằng họ có được điều cần cho thành công. Nhiều sinh viên bắt đầu đại học nhưng không thành công bởi vì họ không thể vượt qua được một số chướng ngại hay bị sao lãng bởi những điều tầm thường. Như tôi đã viết trong blog trước, bạn nên coi đại học như việc làm đầu tiên của bạn mà bạn phải làm việc trong bốn năm. Nếu bạn không làm tốt trong việc đầu tiên của bạn thế thì làm sao bạn có thể làm tốt trong việc làm thứ hai hay thứ ba?

Đọc thêm  Bằng tiến sĩ

Nhiều sinh viên tin đại học là thời gian để gặp gỡ nhiều bạn bè và một số có thể đưa tới mối quan hệ lãng mạn. Là sinh viên, bạn cần hình dung ra kiểu bạn nào hay hoạt động nào mà bạn sẽ tìm trong mối quan hệ. Bạn có thể chọn bạn trong lớp học tập cùng hay hình thành ra nhóm học tập. Có những sinh viên có cùng mối quan tâm học tập như bạn. Bạn có thể tình nguyện dành thời gian của bạn vào một số chỗ làm từ thiện hay tham gia vào các hoạt động cộng đồng. Có những sinh viên cũng có cùng mối quan tâm như bạn. Cơ hội là nếu bạn gặp ai đó trong những khu vực này, bạn có thể tìm thấy ai đó có chung nhiều điều với bạn. Tuy nhiên, bạn cũng có thể tìm bạn để tiệc tùng và ăn uống cùng nữa. Có nhiều sinh viên trẻ dễ dàng bị sao lãng bởi những hoạt động “vui đùa”. Ăn uống, câu lạc bộ khiêu vũ, và nhà hàng địa phương là những chỗ lí tưởng để gặp gỡ những người đó. Bạn phải rất cẩn thận cho cho các cuộc tiệc tùng hay chỗ bạn đi. Nếu bạn đi tới ai đó, nhà hay phòng cho tiệc tùng riêng tư, bạn đi gặp miền rộng những người có thể không là bạn tốt của bạn như bạn nghĩ họ là tốt. Tất nhiên, là người lớn bạn phải có trách nhiệm cho bản thân bạn và bạn phải giữ điều đó trong tâm trí. Vài phút đam mê của bạn có thể để lại cho bạn bệnh tật đổi đời hay mang thai ngoài ý muốn. Một số bệnh tật không có cách chữa, và bạn sẽ mang chúng cả đời bạn. Đừng làm điêu tàn tương lai của bạn.

Đại học là nhiều hơn việc phát triển nền tảng cho chuyên nghiệp của bạn, nó cũng là lúc phát triển tính cách riêng của bạn. Tận hưởng thời gian đại học của bạn nhưng phải thông minh. Đừng phá hoại tương lai của bạn vì một khoảnh khắc vui thú. Xin hiểu cho rằng mọi sao lãng tới từ bạn và thái độ của bạn. Nếu bạn có khó khăn trong học tập, cố xem cái gì làm phiền bạn và có hành động triệt tiêu nó.  Phần lớn các vấn đề đều cho chiều hướng hành động, nhưng bạn phải làm hành động đó. Tự hỏi bản thân bạn, bạn muốn đạt tới cái gì? Làm sao nó có thể được thực hiện tốt nhất? Đặt ra thời gian xác định để học tập. Bạn có thể có được nhiều điều được làm trong vài giờ nếu bạn biết bạn phải làm. Đánh giá thành công hay thất bại của bạn. Bạn có thể học tốt nhất từ việc phạm sai lầm, với điều kiện là bạn thừa nhận rằng chúng là sai lầm. Đừng để cái gì can nhiễu vào nhiệm vụ của bạn có được giáo dục.  Nếu cái gì đó phải được bỏ qua, thế thì bỏ qua cái gì đó khác hơn học tập.  Tương lai của bạn là quan trọng vì nó xác định cuộc sống của bạn cho nên đừng bị xô ra khỏi trường rồi dành phần còn lại đời bạn để cảm thấy cay đắng về nó.

Đọc thêm  Chia sẻ khác về kinh nghiệm làm việc

 

—-English version—-

 

College life

Some college students consider homeworks, quizzes, and reading assignments as tasks required by professors that they must do to pass the course but actually do not mean anything to them. This is the wrong view of learning. They need to understand that all school works are tools that help them to develop their own skills. By only doing the minimum of work just to pass courses, they are denying themselves a chance to develop their skills. If you pay attention, you will see that there are many people who go through life but never realizing their potential. They do not have a steady job, but only move from one boring job to another because they do not have the needed skills. They have college degrees but lost their dreams as they are struggling to live an unfulfilling life and have no motivation to do anything. Do not let it happen to you.

As a college student, you should develop your skills toward something that you want to do. Even at this time, it maybe just a dream but it is up to you to make your dream become a reality. It is up to you to realize the possibilities and the choices in front of you as your future is in your hand. The reason you go to college is to get educated and only you can decide how you will achieve what you want. No one say college is easy. A successful college education requires many years of hard work, and you cannot succeed without commitment and sacrifice. I believe that most students can be successful in college and that the amount of hard work, dedication, and determination is what separates those who are successful from those who are not.

Some people consider college as an elimination process where graduates get good jobs because of how well they have prepared themselves through their hard work in college. They have demonstrated that they have what it is required to succeed. Many students begin college but do not succeed because they cannot overcome some obstacles or get distracted by trivial things. I as wrote in my earlier blog, you should consider college as your first job that you must work for four years. If you do not do well in your first job then how could you do well in your second or third job?

Đọc thêm  Trường trực tuyến

Many students believe college is the time to meet many friends and some may lead to romantic relationship. As student, you need to figure out what types of friend or activity that you are going to find in a relationship. You could select friends in class to study with or form a study group. There are students who have the same learning interests as you. You could volunteer your time at some charity places or involve in community activities. There are students who also have the same interests as you. Chances are if you meet someone in these areas, you may find someone who shares many things with you. However, you could also find friends to go to party with or drinking with too. There are many young students who would easily get distracted by these “Fun” activities. Parties, dance clubs, and local bars are the ideal places to meet those people. You must be very careful for parties or places that you go. If you go to somebody houses or rooms for private parties, you are going to meet a wide range of people who may not be your good friends as you think they are. Of course, as an adult you have to be responsible for yourself and you should keep it in mind. Your few minutes of passion could leave you with a life changing disease or unwanted pregnancy. Some diseases have no cure, and you will have them for the rest of your life. Do not ruin your future.

College is about more than developing the foundation for your professional, it also is a time to develop your own character. Enjoy your college time but be smart. Do not compromise your future for the sake of one moment of pleasure. Please understand that all distractions come from you and your attitude. If you have difficulty in learning, try to see what is bothering you and take actions to eliminate it.  Most problems yield to direct action, but you must do the acting. Ask yourself, what do you want to achieve? How can it best be done? Set a definite time to study. You can get as much done in few hours if you know you must. Evaluate your success or failure. You can learn best from making mistakes, provided you recognize that they are mistakes. Do not let anything interfere with your task of getting an education.  If something must be neglected, then neglect something other than learning.  Your future is important as it determine your life so do not get pushed out of school than spend the rest of your life feel bitter about it.

Nguồn: science-technology.vn/?p=1247 (science-technology.vn)