Đào tạo và học tập

Yếu tố thành công then chốt cho bất kì công ti phần mềm nào là có tổ gồm các cá nhân có hiệu năng cao, những người đam mê và có hiểu biết về nghề nghiệp của họ. Để thành lập được tổ như vậy, người quản lí phải hội tụ vào đào tạo và học tập của cá nhân theo tổ. Người quản lí giỏi bao giờ cũng ủng hộ đào tạo và tìm được ngân sách thích hợp để hỗ trợ cho sự phát triển tổ.

Ngành công nghiệp phần mềm thường xuyên thay đổi cho nên điều cốt yếu là giữ cho những người phát triển được cập nhật kĩ năng của họ. Đào tạo liên tục khuyến khích nhận biết về xu hướng công nghiệp, cung cấp sự hội tụ vào chất lượng cao, gây hứng khởi trưởng thành cá nhân, và làm tăng tiến tri thức của người phát triển. Người quản lí phần mềm phải thiết lập tâm thế học tập liên tục cho tổ, và điều quan trọng hơn là làm cho thấm nhuần thái độ học tập cả đời cho từng cá nhân. Tất nhiên, nhận trách nhiệm phát triển chuyên nghiệp là tuỳ ở từng cá nhân nhưng điều quan trọng đối với người quản lí là cung cấp các cơ hội học tập bất kì khi nào có thể được để làm cho phù hợp với phong cách học tập của cá nhân. Có một vài cơ hội học tập như:

Các môn học đào tạo kĩ năng đặc biệt cung cấp cơ hội học tập tốt nhưng nó thường đi kèm với chi phí cao. Điều quan trọng với người quản lí là có tính lựa chọn khi chọn các môn đào tạo và họ phải chọn các môn có kết quả học tập gióng thẳng với mục đích của tổ và nhu cầu kĩ năng của thành viên tổ. Điều cũng quan trọng là hội tụ vào các môn có nhấn mạnh tới thực hành, học thực tế vì tỉ lệ giữ người sẽ cao hơn nhiều.

Đọc thêm  Làm việc cho công ti khởi nghiệp

Chương trình có chứng chỉ là cơ hội học tập có giá trị khác. Có một số chương trình có chứng chỉ để chọn lựa nhưng giá trị của chúng vẫn là chủ đề của tranh cãi nhiều trong công nghiệp phần mềm. Có nhiều tổ chức đào tạo “ma” mà người ta dễ dàng thu được chứng chỉ, hoặc bằng phỏng vấn nhanh để đảm bảo người phát triển sẽ qua được các kì kiểm tra theo yêu cầu hoặc với một khoản phí, người phát triển có thể mua chứng chỉ mà thậm chí không phải học cái gì. Như với mọi cơ hội học tập, khi xem xét các chương trình chứng chỉ, người quản lí cần kiểm tra mục đích học tập và đánh giá chương trình sẽ hỗ trợ hiệu quả thế nào cho tổ trong việc đáp ứng những nhu cầu đó trước khi đăng tuyển.

Các hội nghị kĩ thuật là các cơ hội học tập tuyệt hảo. Nhiều hội nghị còn cung cấp nhưng buổi tập huấn, bài học mở đầu, bài trình bày và diễn giả trình bày bài nói chủ đạo. Tuỳ theo hội nghị, bạn có thể gửi vài người tham dự và ghi chép để cho họ có thể quay về và chia sẻ với tổ.

Cũng còn có nhiều nguồn có thể cung cấp tri thức kĩ thuật có ý nghĩa. Sách, tạp chí, blogs và diễn đàn là những nguồn lớn. Với nhiều nguồn như vậy trên internet, rất có ích cho người quản lí lấy được các khuyến nghị về website nào có giá trị nhất. Người quản lí nên lựa chọn vài website hấp dẫn cho công ti và khuyến khích tổ đọc chúng trên cơ sở hàng tuần và thảo luận điều họ đã học được với tổ như cơ hội học tập khác.

Thúc bẩy tri thức và kĩ năng của tổ kĩ thuật của bạn là tuỳ chọn khác. Người quản lí nên thúc đẩy các phiên học tập nơi thành viên cấp cao của tổ có thể cung cấp cơ hội đào tạo cho tổ hay khuyến khích “đào tạo chéo” giữa các thành viên tổ nơi họ chia sẻ các kĩ năng chuyên môn của mình với nhau.

Đọc thêm  Học toán (tt)

Điều quan trọng đối với người quản lí là hiểu nhu cầu kĩ năng của công ti. Trước khi áp dụng bất kì khái niệm, phương pháp, cách tiếp cận mới nào, người quản lí đều phải nhận diện các dự án thử nghiệm để tổ hợp chúng trên “cơ sở thử nghiệm” trước khi chấp nhận chúng cho cả công ti. Người quản lí cũng nên hành động như thầy giáo, huấn luyện viên, hay thầy kèm để chia sẻ tri thức, kĩ năng và đam mê của họ cho các thành viên tổ bởi vì nhiệt tình là năng lượng dễ dàng lan toả từ người này sang người tiếp.

 

—-English version—-

 

Training and Learning

The key success factor to any software company is to have a high performing team of individuals who are passionate and knowledgeable about their professions. To establish such a team, managers must focus on the training and learning of individuals on the teams. Good managers always advocate for trainings and obtain appropriate budget to support team development.

The software industry is constantly changing so it is critical to keep developers up to date on their skills. Continuous training encourages an awareness of industry trends, provides a focus on high quality, inspires personal growth, and advances the knowledge of developers. Software managers must establish a continuous learning mindset for teams, and more importantly instill a lifelong learning attitude for every individual. Of course, it is up to each individual to take responsibility for their professional development but it is important for managers to offer learning opportunities whenever possible to accommodate learning styles of individuals. There are several learning opportunities such as:

Special skill training courses offer good learning opportunities but it usually comes with high costs. It is important for manager to be selective when choosing training courses and they must choose courses with learning outcomes that are aligned with the team’s goals and the skill needs of team members. It is also important to focus on courses that emphasizes hands on, practical learning as the retention rate will be much higher.

Đọc thêm  Những câu hỏi khó trong phỏng vấn việc làm

Certification programs are another valuable learning opportunity. There are numerous certification programs to choose from but the value has been a highly debated topic in software industry. There are many “bogus” training organizations with easy to obtain certifications, either by quick reviews to ensure developers will pass required tests or for a fee, developers can buy certificates without even learning anything. As with all learning opportunities, when considering a certification programs, managers need to check the learning goals and assess how effectively the program will assist their teams in meeting those needs before enrolling.

Technical conferences are excellent learning opportunities. Many provide a range of workshops, tutorials, presentations and keynote speakers. Depending on the conference, you may want to send a few people to attend and take notes so they can come back and share with the team.

There are also many sources that can provide significant technical knowledge. Books, magazines, blogs and forums are great resources. With so many on the internet, it can be helpful for managers to get recommendations on which websites has the most value. Managers should select few websites that are appeal to the company and encourage the team to read them on a weekly basis and discuss what they have learned with their teams as another learning opportunity.

Leveraging the knowledge and skills of your technical team is another option. Manager should promote learning sessions where a senior team member can provide training opportunities for the team or encourage “cross training” between team members where they share their specialized skills with each others.

It is important for managers to understand the company’s skill needs. Before apply any new concept, method, approach, managers must identify pilot projects to incorporate them on a “trial basis” before adopt them for the company. Managers should also act as teachers, coaches, or mentors to share their knowledge, skills and passion for their team members because enthusiasm is energy that easily spreads from one person to the next.

Nguồn: science-technology.vn/?p=2712 (science-technology.vn)

Leave a Reply