Đáp án 96 câu trắc nghiệm quản trị Marketing thầy Đinh Công Tiến

Đề 96 câu trắc nghiệm quản trị marketing thầy Đinh Công Tiến lớp MBA Đêm 3 K22: Mirror 1 | Mirror 2

Đáp án 96 câu trắc nghiệm quản trị marketing thầy Đinh Công Tiến lớp MBA Đêm 3 K22: Mirror 1 | Mirror 2

[email protected]

4 thoughts on “Đáp án 96 câu trắc nghiệm quản trị Marketing thầy Đinh Công Tiến”

  1. Chào các bạn!

    Mình đang chuẩn bị thi môn Marketing (cao hoc), thi trắc nghiệm. Bạn nào có file trắc nghiệm của thầy Hồ Đức Hùng, vui lòng cho mình xin nha. email của mình là [email protected]
    Trân trọng cảm ơn!

    P/S: Mình đã download được file của Thầy Đinh Công Tiến rồi. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều. 🙂

Comments are closed.