Đầu tư vào giáo dục đại học

Một số sinh viên biết họ muốn là gì khi họ vào đại học nhưng số khác không chắc về kế hoạch tương lai của họ. Đại học không chỉ là về học tập và kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp mà nó cũng còn là chỗ để học về bản thân bạn và trưởng thành là con người có trách nhiệm với gia đình, với xã hội, và với đất nước của bạn. Thời gian ở đại học là tương đối ngắn mà sinh viên chuẩn bị cho bản thân họ với thách thức này. Thiếu chuẩn bị là nguyên nhân số một của thất bại ở đại học và sinh viên bỏ học.

Khi sinh viên vào đại học, họ phải nghĩ nghiêm chỉnh về loại nghề nghiệp nào họ muốn theo đuổi và đây là CHỌN LỰA CỦA HỌ. “Nghề nghiệp” là cái gì đó họ sẽ làm cả đời trong khi “việc làm” là cái gì đó họ chỉ làm để được trả tiền. Sinh viên phải nghĩ về nghề nghiệp, KHÔNG về việc làm khi họ chọn lĩnh vực học tập. Tôi nghĩ điều rất quan trọng là nhấn mạnh vào khác biệt này khi sinh viên nghĩ về điều họ muốn làm trong cuộc đời họ. Sinh viên phải tự tìm ra câu trả lời này cho mình bởi vì đó là cuộc sống của họ và tương lai của họ. Họ phải hỏi những câu hỏi này: “Mình thích làm cái gì? Mình thích chủ đề nào? Điều gì là điều mình cảm thấy bắt buộc phải làm nhất? Mình giỏi ở cái gì? Cái gì là cái quan trọng cho mình? Điều quan trọng là sánh đúng kế hoạch nghề nghiệp của họ với khu vực học tập, điều là quan trọng cho họ. Nếu họ phải học cái gì đó họ không thích hay không cảm thấy khá về nó thì họ sẽ không thành công.

Tuy nhiên, khi sinh viên ra quyết định, họ phải xem xét yếu tố “thực tế”. Chẳng hạn, nếu họ thích bóng đá, có thể họ muốn là cầu thủ bóng đá nhưng câu hỏi là họ có cần giáo dục đại học chỉ để là cầu thủ bóng đá không? Bất kì ai bao giờ cũng có thể chơi bóng đá như môn thể thao. Tôi biết nhiều kĩ sư phần mềm chơi bóng đá sau công việc vì bóng đá là môn thể thao nhưng nó có thể không là nghề nghiệp mà bạn có thể làm cả đời. Tất nhiên, có những cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp chơi rất giỏi như Beckham hay Renaldo. Tuy nhiên, có rất ít người trong số họ trên thế giới này nhưng nhiều triệu người muốn giống họ. Cùng điều đó cũng xảy ra nếu sinh viên muốn là ngôi sao điện ảnh. Đây là nghề nghiệp rất kích động và siêu sao làm ra nhiều tiền nhưng cơ hội để người ta là như vậy có lẽ là một trông một tỉ. Đó là lí do tại sao sinh viên cần xem xét tới yếu tố “thực tế” để chắc rằng chọn lựa của họ là “hợp lí” và dựa trên thực tế chứ KHÔNG là “ao ước”.

Nếu toán học là môn giỏi nhất của bạn, và mọi sự có liên quan tới tính toán làm kích động bạn, hãy nghĩ về chọn Kế toán, Tài chính hay Toán học. Nếu bạn thích máy móc và những thứ cơ khí, nghĩ về lĩnh vực kĩ nghệ. Nếu bạn thích công nghệ, có thể khoa học máy tính hay kĩ nghệ phần mềm là chọn lựa tốt. Nếu bạn không chắc chắn, bạn có thể hỏi các cố vấn nhà trường, nói chuyện với sinh viên học trong lĩnh vực nào đó hay lấy loại lớp khác, đọc sách khác để tìm ra chủ đề làm bạn quan tâm. Cách tốt hơn là hỏi những người đang làm việc trong lĩnh vực đó để có được ý tưởng về điều công việc có thể giống thế nào. Mỗi năm, tôi bao giờ cũng khuyên sinh viên tới thăm các công ti phần mềm, nói chuyện với những người làm việc ở đó và quay lại thảo luận về điều họ đã quan sát trong lớp. Điều hợp lí là thay đổi cách nghĩ của bạn trong năm đầu đại học nhưng bạn phải có quyết định vững chắc để tiếp tục với chọn lựa nghề nghiệp trong năm thứ hai bởi vì đổi lĩnh vực học tập về sau làm tốn kém, phí thời gian, và làm chậm trễ tốt nghiệp của bạn.

Đọc thêm  Câu chuyện của Carla

Sinh viên phải chọn giáo dục của mình cẩn thận bởi vì đó là đầu tư chính của bản thân bạn và gia đình bạn. Đó là thời gian của bạn, nỗ lực của bạn, và tương lai của bạn mà bạn ra quyết định. Bên cạnh việc làm tăng tri thức của bạn và làm tốt hơn kĩ năng của bạn, giáo dục đại học có thể giúp bạn xây dựng nghề nghiệp mà bạn muốn với lương tốt hơn và cuộc sống ổn định. Trong thế giới toàn cầu hoá này, giáo dục đại học là cần thiết, một yêu cầu và một tài sản quan trọng. Tri thức và kĩ năng của bạn là điều bạn có và bạn có thể đem chúng đi cùng bạn tới bất kì chỗ nào bạn đi. Bằng cấp KHÔNG quan trọng bằng tri thức và kinh nghiệm bạn có trong thời gian của bạn ở đại học. Cách bạn học, hoạt động học tập mà bạn tham gia vào, bạn bè và những người bạn gặp, là những yếu tố quan trọng cho nghề nghiệp thành công trong tương lai. Chúng là nền tảng mà bạn sẽ xây dựng tương lai của mình lên.

Ngày nay chúng ta đang sống trong thế giới toàn cầu hoá, mọi thứ đang thay đổi rất nhanh chóng và nhiều thứ không ở cùng chỗ như chúng thường vậy. Khi bạn bắt đầu nghề nghiệp của mình, bạn sẽ phải cạnh tranh với những người khác giống bạn, không chỉ trong nước bạn mà trong mọi nước trên thế giới. Đó là lí do tại sao bạn phải xét một cách nghiêm chỉnh về giáo dục của mình, ĐỪNG BAO GIỜ lấy “lối tắt” nào bởi vì bên cạnh tri thức, thời gian của bạn ở đại học cũng giúp cho bạn xây dựng nên cá tính của bạn, sức mạnh của bạn, nhân cách của bạn. Bạn phải hội tụ vào việc là người “có giáo dục”, công dân tốt, người tiêu thụ khôn ngoan hơn, và một người có trách nhiệm cho gia đình bạn, bạn bè bạn, và đất nước bạn.

Bạn có thể làm gì để chắc rằng đầu tư của bạn vào giáo dục đại học là thành công? Lựa chọn lĩnh vực học tập đúng và tận hưởng nó. Làm sao bạn biết rằng bạn đang chọn đúng lĩnh vực học tập? Bạn biết điều đó khi:

 1. Bạn yêu lớp của mình nhiều tới mức bạn tới lớp với nhiệt tình cao mọi ngày.
 2. Bạn sung sướng về điều bạn học trong lớp.
 3. Bạn làm bài đọc được phân công trước giờ lên lớp và sẵn sàng thảo luận với bạn bè và thầy giáo.
 4. Bạn hỏi các câu hỏi hay và đưa ra phản hồi có nghĩa cho lớp.
 5. Bạn kính trọng thầy giáo, bạn học cùng lớp và thảo luận vấn đề một cách tích cực.
 6. Bạn ưu tiên hoá nhiệm vụ của mình để đạt tới mục đích học tập của bạn.
 7. Bạn động viên và ảnh hưởng tới tổ của bạn một cách tích cực.
 8. Bạn chăm nom tới bạn của bạn, gia đình bạn và để bố mẹ bạn biết rằng bạn đang thích thú với trường.
 9. Bạn quản lí mối quan hệ tốt với mọi bạn bè.
Đọc thêm  Học vấn số thức

 

—-English version—-

 

Investment in College education

Some students know what they want to be when they enter college but others are not sure of their future plans. College is not just about study and getting a job after graduation but it is also a place for learning about yourself and mature into a responsible person to family, to society, and to your country. The time in college is relatively short with many things to learn so it is important that students prepare themselves for this challenge. Lack of preparation is the number one cause of college failure and students drop out.

When students enter college, they must think seriously about what kind of career that they want to pursue and this is THEIR CHOICE. A “career” is something that they will do for life when a “job” is something they do just to get paid. Student must think of career, NOT of job when they select their field of study. I think it is very important to emphasize this difference when students think about what they want to do in their life. Student must find this answers themselves because it is their life and their future. They must ask these questions: “What do I love doing? What subjects that I like? What are things that I feel compelling to do most?. What I am very good at? What are things that important to me? It is important to match their career plans to study area that is important to them. If they have to study something that they do not like or do not feel strongly about than they will not be successful.

However, as students are making decisions, they must consider the “Reality” factor. For example, if they love soccer, maybe they want to be soccer players but the question is do they need a college education just to be a soccer player? Anyone can always play soccer as a sport. I know many software engineers who play soccer after work because soccer is a sport but it may not be a career that you can do for life. Of course, there are professional soccer players who are doing very well like Beckham or Renaldo. However, there are very few of them in this world but many million people who want to be like them. The same thing also happens if students want to be movie stars. This is a very exciting career and super stars make a lot of money but the chance to be one is probably one in a billion. That is why students need to take into consideration the “Reality” factor to make sure that their choices are “reasonable” and based on reality NOT “wishes”.

Đọc thêm  Liệt kê đại học

If math is your best subject, and things having to do with calculation excite you, think about selecting Accounting, Finance or Mathematics. If you like machines and mechanical things, think about engineering fields. If you like technology, maybe computer science or software engineering are good choices. If you are not sure, you may ask your school advisors, talk to students who study in certain field or take different kind of classes, read different books to find a subject that interest you. A better way is asking people who are working in that field to get an idea of what the work might be like. Each year, I always recommend students to visit software companies, talk to people who work there and come back to discuss about what they have observed in class. It is reasonable to change your mind in the first year of college but you must make firm decision to continue with a career choice in the second year because changing field of study late incurs expenses, waste of time, and delay your graduation.

Students must choose your education carefully because it is a major investment of yourself and your family. It is your time, your efforts, and your future that you are making a decision on. In addition to increasing your knowledge and bettering your skills, college education can help you to build a career that you want with better wages and stable life. In this globalized world, a college education is a necessary, a requirements and an important asset. Your knowledge and skills are what you have and you can take them with you wherever you go. The degree is NOT as important as the knowledge and experiences you have during your time in college. The way you learn, the learning activities that you engage in, the friends and people that you meet, are important factors for a successful career in the future. They are the foundations that you will build your future on.

Today we are living in a globalized world, everything is changing very fast and many things are not staying the same as they used to. As you begin your career, you will have to compete with others like you, not just in your country but in every country in the world. That is why you must take your education seriously, NEVER take any “short cut” because beside the knowledge, your time in college also help you to build your character, your strength, your personality. You must focus on being an “educated” person, a good citizen, a wiser consumer, and a responsible person to your family, your friends, and your country.

What can you do to make sure that your investment in college education is paying off? Select the right field of study and enjoy it. How do you know that you are selecting the right field of study? You know that when:

 1. You love your classes so much that you come to class with high enthusiasm everyday.
 2. You are happy of what you learn in class.
 3. You do the assigned reading before class and ready to discuss with friends and teachers.
 4. You ask good questions and provide meaningful feedback to the class.
 5. You respect teachers, classmates and discuss the issues actively.
 6. You prioritize your tasks to reach your learning goals.
 7. You motivate and influence your team positively.
 8. You take care of your friends, your families and let your parents know that you are enjoying the school.
 9. You manage good relationships with all friends.

Nguồn: science-technology.vn/?p=2464 (science-technology.vn)

Leave a Reply