Categories
HỌC

Đề thi cuối kỳ lại lần 2 quản trị tài chính cô Võ Thị Quý khóa K22 UEH

Đây là đề thi lại cuối kỳ lần 2 FM do Cô Võ Thị Quý dạy. thời gian làm bài 90 phút, được sử dụng tài liệu (Không hiểu sao nhưng điều này ít ai biết thi lại được thế nên chuẩn bị tài liệu)

Đề thi có 2 câu như sau:

Câu 1: Cổ phiếu quỹ là gì? Trường hợp nào cty mua lại cp của chính nó? Lúc ấy báo cáo tài chính thay đổi như thế nào? Lấy ví dụ minh họa?

Câu 2: Cty X đang thay đổi cơ cấu vốn. Hiện tại cty có 20 tỷ vốn nợ với lãi suất rd=8%; 1 triệu cổ phiếu đang lưu hành với giá 40.000/cp; giá trị sổ sách bằng giá trị cp. X có tốc độ tăng trưởng g=0; phân phối toàn bộ lợi nhuận kiếm được cho cổ tức dưới dạng tiền mặt. Thu nhập EBIT=8.333; T=25%.

Được biết phần bù rủi ro thị trường RPm=4%; lãi suất phi rủi ro rRF=6%. Cty đang xem xét việc vay vốn nợ là 30 tỷ, 40 tỷ, 50 tỷ đồng và sử dụng số nợ tăng thêm để mua lại cp.  Cty sẽ không có khoản nợ cũ nào đáo hạn. Lãi suất nợ mới tương ứng với 3 mức nợ là: 8,5%; 9,5%; 11,2%

1/ Hãy xác định chi phí vốn tự có và beta của X

2/ Hãy xác định chi phí vốn và beta của X trong trường hợp ko sử dụng nợ (D/E tính theo giá thị trường)

3/ Hãy xác định chi phí vốn tự có của cty nếu nợ là 30 tỷ, 40 tỷ, 50 tỷ (Sử dụng D/E theo giá trị sổ sách)

4/ Hãy tính giá trị DN Vop theo từng mức nợ? Cty X nên có mức nợ là bao nhiêu?

Chúc anh chị may mắn!

[email protected]

Tham khảo thêm:

  1. Đề thi giữa kỳ Quản trị tài chính cô Võ Thị Quý K22: http://vneconomics.com/de-thi-quan-tri-tai-chinh-giua-ky-co-vo-thi-quy-lop-dem-3-k22/
  2. Đề thi cuối kỳ Quản trị tài chính cô Võ Thị Quý K22: http://vneconomics.com/de-thi-quan-tri-tai-chinh-cao-hoc-cuoi-ky-co-vo-thi-quy-k22/

1 reply on “Đề thi cuối kỳ lại lần 2 quản trị tài chính cô Võ Thị Quý khóa K22 UEH”