Categories
HỌC

Đề thi cuối kỳ quản trị dự án cô Phan Thị Thu Hương K22 Đêm 1, 2, 3

Đề thi Quản trị dự án cô Phan Thị Thu Hương gồm 3 câu – thời gian 75 phút – Đề đóng.

Câu 1 (3đ): Quản trị dự án là 1 ngành riêng biệt, người QTDA thì không. Nêu ý kiến

Câu 2 (3đ): Trình bày 10 đặc trưng của các nhóm làm việc thành công, bạn tâm đắc nguyên lý nào nhất khi ứng dụng vào bài tiểu luận nhóm.

Câu 3: Giải bài tập tìm đường găng, dạng đề cũng giống K19 theo link này: http://vneconomics.com/de-thi-quan-tri-du-an-co-phan-thi-thu-huong-k19/

Cô có điều chỉnh lại ngày dự án để có 2 đường găng khi tính.

a/ Vẽ sơ đồ mạng AON, tính chi phí và thời gian thực hiện dự án?

b/ Tăng tốc dự án tối đa được bao nhiêu ngày? Tính tổng chi phí dự án khi tăng tốc?

c/ đến hết ngày 9, các công việc A1, A2, B1, B2, B3 đã hoàn thành nhưng A2 bị trễ một ngày, ACWP = 2700$. Hỏi dự án chi phí và thời gian thực hiện thế nào? tính kinh phí để dự án hoàn thành và cần bao nhiêu ngày để hoàn thành?

Chúc anh chị may mắn!

[email protected]

 

1 reply on “Đề thi cuối kỳ quản trị dự án cô Phan Thị Thu Hương K22 Đêm 1, 2, 3”