Đề thi nghệ thuật lãnh đạo cao học UEH thầy Nguyễn Thanh Hội

Đề thi nghệ thuật lãnh đạo cao học UEH thầy Nguyễn Thanh Hội

Đề thi UEH K16. 2 câu lý thuyết + 1 câu bài tập.

Câu 1: Nêu nguyên nhân dẫn đến sự sói mòn quyền lực của nhà lãnh đạo. Nhà lãnh đạo thành công phụ thuộc vào những yếu tố nào?
Câu 2: Phân tích điểm tương đồng và điểm khác biệt giữa 3 phong cách lãnh đạo: độc đoán, dân chủ và tự do hoạt động. Trong thực tế, nhà lãnh đạo phải thay đổi phong cách lãnh đạo phù hợp với tình huống như thế nào? Tại sao?
Bài tập:
Tình huống số 5 trong phần bài tập mà thầy 

1 thought on “Đề thi nghệ thuật lãnh đạo cao học UEH thầy Nguyễn Thanh Hội”

Comments are closed.