Categories
HỌC

Đề thi nghệ thuật lãnh đạo lớp Đêm 1 Đêm 2 thầy Huỳnh Thanh Tú UEH UEL

Đây là đề thi nghệ thuật lãnh đạo do thầy Huỳnh Thanh Tú giảng dạy.

Đề đóng, thời gian 60 phút.

Lưu ý phải làm tất cả các câu, không bỏ sót câu nào như thế điểm sẽ tốt hơn. Cần bám theo phương pháp tư duy thầy đã phân tích trên lớp.

[email protected]

1 reply on “Đề thi nghệ thuật lãnh đạo lớp Đêm 1 Đêm 2 thầy Huỳnh Thanh Tú UEH UEL”