Đề thi nghệ thuật lãnh đạo thầy Huỳnh Thanh Tú lớp đêm 3 K22 Updated 2014

Đề mở, 60 phút.

Tình huống 1 (3đ): Nhân viên A nhận nhiệm vụ mua vật dụng văn phòng tạm cho Nhân viên B sinh con. Nhân viên A phát hiện bên bán luôn trích 10% cho nhân viên B trước kia. A gọi cho B thì B nói hoa hồng đó chia cho các đồng nghiệp. A sẽ xử sự tình huống này thế nào?

Tình huống 2 (3đ): Nhân viên A phát hiện đồng nghiệp mình là B khai khống hóa đơn khi liên hoan công ty. Khi A phát hiện ra thì B phân bua rằng mẹ già ốm đau, chỉ làm lần này thôi, nếu bị phát hiện sẽ bị đuổi việc. A sẽ làm gì?

Tình huống 3 (4đ): Thuyết phục.

A và B là nhân viên tín dụng, B thường xuyên gợi ý khách hàng của cty mời ăn nhậu, tụ tập, điều này sẽ ảnh hưởng khách hàng. A muốn thuyết phục B không gợi ý khách hàng kiểu đó nữa.

Rào cản B phân bua:

  • Mời cả phòng đi chứ có phải mình tôi đâu.
  • Khách hàng là đại gia mà,
  • Làm như vậy để mọi người hiểu nhau thêm.
  • Mọi người đi ngoài giờ mà có phải đi trong giờ làm việc đâu mà lo.

(Không nhớ rõ rào cản 3 lắm, hnay nhậu nhiều ngu người :D)

Nói chung nhận xét của tôi là:

  • Đề mở cũng chẳng có gì để mở.
  • Vận dụng phương pháp tuy duy giải quyết vấn đề.
  • Đề dài làm khó kịp đấy.
  • Giải pháp sáng tạo sẽ điểm cao, nhưng đừng đầu tư 1 case quá, nên phân bổ thời gian làm cả 3 case.

1 thought on “Đề thi nghệ thuật lãnh đạo thầy Huỳnh Thanh Tú lớp đêm 3 K22 Updated 2014”

Comments are closed.