Đề thi nghệ thuật lãnh đạo thầy Nguyễn Thanh Hội UEH Đêm 3 K16

cau 1: hiểu được tính khi của nhan vien, nha lanh đao có duoc những lợi ích gì khi thực hiện công việc. Cho 1 vi dụ để chứng minh
cau 2: Nghệ thuât lãnh đạo là gì? tại sao nhà lãnh đạo phải sử dụng nghệ thuật lãnh đạo (ko nho chính xác lắm, nhung dai khai la nhu vay). Cho một ví dụ về nghệ thuật lãnh đạo.

1 thought on “Đề thi nghệ thuật lãnh đạo thầy Nguyễn Thanh Hội UEH Đêm 3 K16”

Comments are closed.