Đề thi Phương Pháp Nghiên Cứu Thầy Đinh Thái Hoàng

Đề thi PPNC Lớp Cao học Đêm 1, Đêm 3 Khóa K22

Trong định hướng hoàn thiện hoạt động và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, trước hết ban lãnh đạo ngân hàng X mong muốn đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với các dịch vụ mà ngân hàng đã cung cấp. Ngân hàng X chưa biết được sự hài lòng cùa khách hàng phụ thuộc vào những yếu tố nào. Họ muốn thực hiện một nghiên cứu nhằm đạt được ba mục tiêu sau đây:

 

  1. Nhận biết những yếu tố có ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với các dịch vụ mà ngân hàng đã cung cấp.
  2. Nhận biết mức độ quan trọng cụ thể của từng yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng.
  3. Nhận biết được sự khác biệt, nếu có, về tác động của các yếu tố đến sự hài lòng giữa các nhóm khách hàng khác nhau về giới tính, độ tuổi và nghề nghiệp.

Anh(Chị) hãy thiết kế một nghiên cứu nhằm giúp ngân hàng X đạt được các mục tiêu nêu trên và giải thích cho tính hợp lý của thiết kế của Anh(Chị).

(Chú ý: Anh(chị) có thể đưa ra các giả định nếu thấy cần thiết, và trình bày chi tiết, kể cả phương pháp đo lường và phân tích dữ liệu)

Chúc Anh(Chị) may mắn!

Tham khảo bài giải: https://vneconomics.com/giai-de-thi-phuong-phap-nghien-cuu-khoa-hoc-thay-dinh-thai-hoang/

Các bài giải trên thấp nhất 6đ, cao nhất 8,5đ nên các bạn yên tâm nhé. Môn này điểm thi cuối kỳ phải lớn hơn 5, nếu nhỏ hơn năm vẫn rớt.

Đề thi lần 2 cũng dạng này nhưng cho phép xây dựng đề cương cho 1 vấn đề bất kỳ.

Các đề thi khóa trước cũng dạng này, biến đổi chút xíu.