Categories
HỌC

Đề thi quản trị chất lượng cao học quản trị kinh doanh K22 D3 – Ngô Thị Ánh – 2013 Updated

Hi All,

Đây là đề thi khóa K22 môn quản trị chất lượng nhé.

1. Chi phí chất lượng là gì? MQH CPCL và chất lượng tổ chức? Nêu và phân tích chi phí chất lượng tại tổ chức của anh chị? nêu biện pháp khắc phục?

2. Khái quát ISO 9001? khó khăn và thuận lợi khi thực hiện tại tổ chức anh chị? Phân tích.

Nhận xét đề tương đối dễ nếu các anh chị tham gia học thường xuyên ^^

Chúc thành công!

[email protected]