Categories
HỌC

Đề thi quản trị chất lượng lớp Đêm 5 K22 cô Ngô Thị Ánh

Đề thi quản trị chất lượng lớp Đêm 5 K22 cô Ngô Thị Ánh

Lớp Đêm 5 là lớp Nghiên cứu, sĩ số khoảng 110 học viên. Cô yêu cầu phải làm 2 câu, thay vì chọn 1 trong 2 như các lớp khác:

Câu 1: Phân tích câu nói “Chất lượng bắt đầu bằng đào tào và kết thúc cũng bằng đào tạo”

Câu 2: Chọn 1 điểm trong 14 điểm của Deming để phân tích.

 

Nhận xét cá nhân:

  • Đề này tương đối khó (khó hơn đề lớp đêm 3 K22), tính mở cao, chắc 1 phần so sĩ số lớp đông, không thể ra các câu thuần như các năm.
  • Cần chuẩn bị một bài phân tích cần nêu các trọng yếu gì.
  • Đi học điều quan trọng vẫn là bám sát bài giảng trên lớp, vì có thể cô đã đề cập ít nhiều.